Rakvere technology center for primary schools

Year:2019

Type:Open Competition

Scale:544 m2

Status:I Prize, Ongoing

Client:The City of Rakvere

Team:Joel Kopli

Exhibition design: Kopli Sonata. The Russo-Baltic Shipyard

Year:2018

Type:Exhibition design

Client:Museum of Estonian Architecture

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Triinu Silla

Health Center in Võru

Year:2018

Type:Open Competition

Scale:1800 m2

Status:I Prize, Ongoing

Client:Võru Town Government

Team:Koit Ojaliiv, Liis Juuse, Johannes Aasmäe

Cottage in Muraste

Year:2015

Type:Private House

Scale:77 m2

Status:Built

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Rene Sauemägi

Cottage in Muraste is based on a concept of KODA (see our project for Floriade 2012 Estonian pavilion).

Estonians have historically been “forest dwellers”. Their experience in building from wood goes back to the 3rd millennium BCE when the first timber structure was built – the koda (chamber). Through traditions and customs, this dwelling unit with archaic and simple architecture laid the foundation for a complex ethos that could be called the soul of the Estonian identity.

Koda is one of the oldest Estonian words, originally meaning “place for living”, and it is linguistically very close to the words kodu (“home”) and koht (“place”). The archetypal koda in its original form is still in use, even though its basic purpose has changed. Over time, completely new types of koda have appeared: places for making music and meeting others, blacksmithing, worship; all of which shows how deep the koda’s roots are in our culture.

The concept of the cottage is based on the archetypal koda, which has been modernized in form and function. The cottage in Muraste consists three koda units – one for sauna, one for livingroom / kitchen and one for bedroom / bathroom. Latter two are side by side and directly connected. Between the main house and the sauna there is a large terrace connecting every function of the summerhouse and creating outdoor “nests” for each function. Large openings are directed to north towards the nice view of the Baltic Sea and also south to catch the sunlight. The bright interior and converging ceiling is illuminated by triangular roof windows that strive towards the sun.

The cottage is a timber frame structure finished with natural larch cladding both the walls and roof. Sauna unit is painted with tar oil.

 

 

Haapsalu Primary School

Year:2017

Type:Open Competition

Scale:4500 m2

Status:Honorary Prize

Client:Local municipality

Team:Juhan Rohtla, Liis Juuse

Linnaehituslik lahendus
Võistlusala asub Haapsalu kesklinna piirkonnas, avalike hoonete ja eramute piirimail. Krunt piirneb kolme linnaehitusliku kvaliteediga – hea ligipääsetavusega Lihula maantee, intiimsema miljööga Staadioni tänava ja aktiivse kasutusega staadioniga.
Koolihoone paigutub krundil olemasolevast kolledzihoonest läände, jätkates kolmekordset mahtu ja astudes tänavast tagasi ning lääne suunas madalamaks.
Selliselt tekib koolile kõige päikeseküllasemasse krundiossa väljak, mis on aktiivse rekreatsiooni ning hoonete sissepääse ühendav plats. Väljak koos haljastusega toimib puhvrina Lihula mnt liiklusmürale. Põhikooli õpperuumid ning algklasside koduklassid jäävad vaiksemasse tsooni. Kooli mahu liigendus tekitab väiksemad lõunapoolsed platsikesed õuesõppealadeks ning mänguplatsideks.
Arhitektuurne idee
Hoone peasissepääsud on kooliplatsilt Lihula mnt poolt ning algklassidele Staadioni tänava poolselt platsikeselt. Sissepääsud jõuavad ühtsesse garderoobitsooni, mis on võimalik jagada algklasside ja põhikooli osaks. Peasissepääsu tähistab Lihula maanteeni ulatuv varikatus (rattaparkla u 100 rattale). Perspektiivis on võimalik sissepääsuruumi pikendada praeguse kolledzihooneni, et hooned ühendada.
Koolihoone on selge struktuuriga ning koosneb kahest ristuvast klassiruumide plokist ning nende vahele paigutatud ühisruumide osast. Klassiruumide plokid on klasside korruste kaupa ühesuguse funktsionaalse ja konstruktiivse ülesehitusega. Klassiruumide proportsioonide ja omavahelise paigutuse osas on selline lahendus paindlik ja muudatustele vastuvõtlik.
Kooli ühisruumid algavad garderoobist, söögialast ja aulast, mis laieneb trepimaastikuna teisele korrusele raamatukogu ning selle kohal asuva arvutiklassini. Koos arvutiklassiga on raamatukogu võimalik muuta mitmekesisemate võimalustega mediateegiks.
Trepimaastik jätkub sisehoovis väliõpperuumi või mänguplatsi osana. Ühisruumide vahetu külgnemine annab võimaluse neid ristkasutada (näiteks aula laiendamine söögiala arvelt või vastupidi), samas on need funktsioonid üksteisest eraldatavad kardinate või lükandseintega.
Hoone fassaadi katab puitribidest struktuur, mis tekitab passiivse päikesevarjestuse ning kohati sügavamaks muutudes annab võimaluse rõdude ja välistreppide tekitamiseks (hoone lõunaküljes, admin.-ruumide ees).

Sillamäe Rescue Service and Police Department

Year:2017

Type:Open competiton

Scale:1600 m2

Status:I Prize

Client:Riigi Kinnisvara AS

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Vana-Kalamaja Street

Year:2017

Type:Open Competition

Status:II Prize

Client:City of Tallinn

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Liis Juuse, Johannes Aasmäe

Vana-Kalamaja tänava ruumilist rolli piirkonnas võib võrrelda elutoa rolliga kodus. Nii nagu elutuba on keskne kohtumisruum kodus on Vana-Kalamaja tänav lähipiirkonna süda, mis ühendab omavahel kõiki Kalamaja asumit läbivaid tänavaid ning on oluline ühenduslüli vanalinna ja mereäärse ala vahel.
Nii nagu elutoas veedetakse aega koos perega ning võetakse vastu külalisi on ka Vana-Kalamaja tänava-alast saamas üks põhilisemaid kohtumispaiku kohalikele elanikele ning sise- ja väliskülalistele.
Vana–Kalamaja tänava äärsed hooned pärinevad eri ajastutest ning on erineva miljööväärtusega. Võrreldes teiste Kalamaja tänavatega on siin palju uuemat hoonestust sh. palju päris uusi hooneid. Seetõttu on Vana-Kalamaja tänav ruumiliselt üsna eklektiline.
Et seda eklektikat rahustada ning tekitada terviklikult tajutav tänavaruum on kogu tänava ala kaetud ühtse sillutisega, millel ei ole vertikaalseid erisusi. Erandiks on autode sõidurada Kotzebue ja Tööstuse tänavate vahelisel alal, mis on eristatud nii materjaliga kui ka vertikaalselt.
Ilma vertikaalsete erisusteta on tänaval kulgemine tehtud inimeste jaoks võimalikult mugavaks. Autode võimalik liikumiskoridor on orienteerumise hõlbustamiseks tähistatud 6m sammuga pollaritega. Liiklustehniliselt võib autodele ette nähtud koridori nimetada õuealaks, kus autoga võib liikuda 20 kilomeetrit tunnis ning jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega.
Pollaritega samal joonel paiknevad kord ühel pool kord teisel pool tänava servas 12m sammuga 6m kõrgused valgustid. Valgustid on ühendatud omavahel trossidega mille külge saab kinnitada väiksemaid laternaid, jõulukaunistusi või mõne sündmusega seotud elemente (lipud, lindid vmt.).
Tänava ääres on üsna palju olemasolevat kõrghaljastust samuti on tänava maa-alune ala üsna tihedalt tehnovõrkudega kaetud. Seetõttu ei ole tänava osas uut kõrghaljastust kavandatud.

Kastani 105 accommodation building

Year:2017

Type:Invited competition

Scale:1800 m2

Status:I Prize

Client:ABC Kinnisvarateenuste OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Liis Juuse

Hoone ruumilise struktuuri moodustab neljakorruseline modulaarsete korteriühikute plokk, ühisruumid ja ühendusgaleriid treppidega.

Modulaarsete korteriühikute plokki läbistavad ühisruumid. Ühisruumide paigutus on seotud trepiga ja moodustavad loogilise terviku. Igal korrusel on üks ühine köök-elutuba, lisaks on ühine saun, pesuköök, spordiruum ja nn makerlabi tüüpi töökojaruum ning katuseterrass.

Seal kus ei ole treppi saab ühendusgalerii ruumi kasutada kui korteri mooduli pikendust. Siin võib hoida jalanõusid ja sporditarbeid või tekitada isiklik istumisala õhtupäikese suunas. Ühendusgalerii on ka osa sotsialiseerumisruumist.

Hoone maht on Karlova poolsel küljel liigendatud ühiste tubade kuubikutega, mis oma skaala ja materjalidega suhestuvad puitmajadega. Puidust mahud koos terrasside, rõdude ja kasvuhoonetega jätkavad puitasumi tüpoloogiaid. Tamme tn poole on kavandatud aktiivne ja liigendatud fassaad rõdude, terrasside ja sissepääsudega.

Hektori hosteli pool on hoone maht neljakordne, fassaadis on ühendusgaleriid ja trepikojad.

Trepikojad laienevad igal korrusel läbi maja ühiseks elutoaks. See annab võimaluse tuua elutubadesse ka õhtupäikest. Kastani tn äärde on kavandatud eraldi sissepääsuga äripind (nt. kohvik) ja hoone sissepääs.

Moodulmaja Tamme tn. poolset fassaadi on võimalik elamuühikute kaupa rikastada nn add-on elementidega, milleks on rõdud, taimekastid, kasvuhooned, varikatused jmt. Iga elanik saab ise valida, millist elementi ta oma moodulile soovib. Erinevate elementide kombinatsioonid lõhuvad hoone ranget arhitektuurset rütmi ja suhestuvad kaootilise agulimiljööga.

Tartu Arena

Year:2017

Type:Public building

Scale:19300 m2

Status:Idea

Client:City of Tartu

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Roosi tn 89 kinnistu paikneb Tartu linnas vahetult Eesti Rahvamuuseumi peahoone lähistel. Kinnistu piirneb põhjapoolsest küljest Muuseumi teega, läänepoolsest küljest Roosi tn 89a kinnistuga, lõunapoolsest küljest Roosi tn 85 ja 83 kinnistuga ning ida poolsest küljest Raatuse tn 118 kinnistuga.
Vastavalt lähteülessandele jaotub planeeritava linnahalli ruumiprogramm kolmeks suuremaks funktsiooniks: peahalliks, abihalliks ning mängumaaks. Nimetatud funktsioonidele lisanduvad teenindavad- jm abifunktsioonid.
Lähteülessandes kirjeldatud ruumiprogrammi analüüs tõestas, et programm mahub Roosi tn 89 kinnistule selliselt, et oleks mõeldav lisada täiendavad ehitusmahud Muuseumi tn poolsele krundiosale. Linnahalli maht paigutuks selliselt krundi lõunaküljele. Täiendava ehitusmahu lisamisega tekib “puhvertsoon” kahe olulise ning mahult suure objekti – Eesti Rahva Muuseumi ning Tartu Linnahalli vahele. Väiksemad mahud kahe suure vahel mitmekesistavad linlikku tihedust ning erinevate funktsioonide paljusus rikastab piirkonda ka ürituste või muuseumi lahtioleku välisel ajal. Samuti hoiab “puhvertsoon” kahe suure hoone peasissepääsud teineteise mõjusfäärist eemal vähendamaks sedasi kahe peasissepääsu vahelist konkureerimist.
Programmi asetumine krundile linnaehituslikust analüüsist lähtuvalt näeb ette Roosi tn poolset külge pigem aktiivsema jalakäijate ning ligipääsu poolena ning vastaskülge pigem rahulikuma poolena. Samas on oluline, et uue linnahalli maht ja fassaadid ei oleks duaalse olemusega jaotumaks selgelt esifassaadiks ja tagafassaadiks vaid, et kogu perimeeter oleks avalikult ligipääsetav ning toetatud maapealsel tasandil aktiivse fassaadiga ja mitmekesise avaliku ruumiga hoone ümber.
Peahall on paigutatud krundi keskossa mille suurt mahtu liigendab linnapoolt lähenedes igapäevaselt kasutatav abihall. Peahalli ette Roosi tn poole on paigutatud maapinna tasandilt otse väljast sissepääsuga mängumaa. Peahalli sisepääs toimub 2. tasandilt mängumaa kohalt kuhu viib planeeritud maastik ning trepid. Roosi tn poolsesse külge maapinna taasandile on kavandatud ka igapäevaselt kasutatav abihalli sissepääs.
Peamised funktsioonaalsed programmi mahud on viidud paralleelseks ümberkaudsete tänavajoontega.
Hoone perimeetris paikneb sillutatud platside, ligipääsu treppide ning haljasalade vöö. Hoonet ümbritsevad haljasalade vahelised platsid on vastavalt oma asukohale kavandatud erineva iseloomuga: Roosi tn poolsed platsid kannavad peaväljakute ja suurte inimmasside hajualade funktsiooni; kahe peaväljaku vahele on kavandatud intiimsem mangumaa plats; hoone põhjapoolsesse külge tekib administratsiooni sissepääsu esine plats; kirde poolsesse külge teenindussissepääsu esine splats; kagupoolsesse nurka avalik spordiplats mida toetab siseruumis paiknev jõusaal.
Mööda fassaadi kulgeb avaliku kasutusega tee, mis algab abihalli sissepääsu esiselt väljakult ning jõuab ümber maja kerides abihalli peal olevale lõunakaares paiknevale katuseterrassile. Siin saaks olla hooajaline kohvik ning vaateplatvorm linnale. Vaateplatvorm on otseligipääsetav ka hoone fuajeest. Mööda fassaadi kulgev avalik tee laieneb kohati laiemateks aladeks (näiteks ERM-i poolses nurgas) kus on võimalik hinge tõmmata ja vaadet nautida.
Parkimine on viidud Roosi tn 85 ja osaliselt Roosi tn 83 kinnistule. Kokku on planeeritud 603 parkimiskohta.

Kohtla-Järve Gymnasium

Year:2017

Type:Open competition

Scale:3300 m2

Status:III prize

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Liis Juuse, Ulla Katariina Alla

Kohtla-Järve riigigümnaasium asub Pärna tänaval, keskusala vahetus läheduses. Pärna tänav moodustab keskalleele suunduvatele tänavatele kaaristu ühendades ühtlasi Kohtla-Järve kaks peatänavat – Kalevi tänava ja Järveküla tee.

Hoone asetub olemasoleva asustuse vahele järgides Kohtla Järvele iseloomulikku olemasolevate hoonete suunda. Hoone paigutub kirde-loode suunaliselt ja jagab krundi tänavapoolseks lipuplatsiks ning pargipoolseks spordi- ja vabaajaplatsiks. Hoone esisele platsile (kust on ka peasissepääs) paistab päike hommikul ja ennelõunal (tekib nn hommikuplats), hoone tagune plats saab pealelõunast ja õhtupaikest (õhtuplats).

Koolimaja asub Pärna tänava sihil, mis muudab hoone hästi vaadeldavaks ning annab hoonest vaated piki tänavat. Selline paigutus suhtub delikaatselt kõrvalasuva kortermaja vaadetesse ning annab ühtlasi klassiruumidele maksimaalselt vaateid haljasalale.

Tänavapoolne plats muutub osaks olemasolevast kõnniteedevõrgust ning ühendab Pärna ja Mõisa tee. Kooli territooriumit markeerib varikatus. Varikatuse tugipostid on hoone ees paigutatud piisavalt hõredalt, et nende vahelt oleks võimalik liikuda, ning hoone taga moodustavad piirde. Varikatuse alla on paigutatud rattaparkla ja mõned auto parkimiskohad, samuti jäätmemaja koos välisinventari hoiuruumiga.

Hoone teine sissepääs on riietusruumide juurest spordiplatsi poole, kust viib tee ka naabruses asuvale staadionile.

Hoone on lihtne ja kompaktne maht. Ruumilise ülesehituse moodustab nn kinniste ruumide plokk (klassiruumid, administratsioon, abiruumid) ning avatud ruumid (aula, söögiala, fuajee, kaldauditoorium, raamatukogu, õpetajate tuba) mis kokku moodustavad ühtse rekreatsiooniala ning mida liigendavad üksikud väiksed klassiruumid. Klassiruumide vaheline ala on ühendatud ruum, kuid piisavalt sopiline, et pakkuda mitmekesist õppimise ja puhkamise keskkonda. Hoones asuvad kolm trepistikuga pesa – väiksemad eraldatud õpiruumid ja lugemisalad, kus on ühtlasi ka korrustevahelised ühendused. Need pesad annavad ruumilisi võimalusi rühmatööks või eraldumiseks, seda saab vastavalt vajadusele konfigureerida mööbli paigutusega.

Ehitusalune pind 1686.9 m2

Suletud brutopind 3268,2 m2

Suletud netopind 2972,2 m2

Kubatuur 13764 m3

 

 

 

Tallinn Film Wonderland

Year:2017

Type:Invited Competition

Scale:16000 m2

Status:I Prize

Client:Tallinn Film Wonderland OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Kristjan Reidi, Liis Juuse

Pargi kindergarten

Year:2016

Type:Open competition

Scale:2200 m2

Status:II-III prize

Team:Juhan Rohtla

Kavandatav hoone asub Kuressaare vanalinnas, vanima pargi ääres, ajaloolisel lasteaia kohal. Suurema osa krundist moodustab park ning hoone paigutub krundi lõunaserva. Krundil on kaks väljakujunenud sissepääsu, mis mõlemad on ühendused kvaliteetse tänavaruumiga.

Hoonel on kaks peasissepääsu- Tolli tänavalt ning Pika tänava poolsest hoovist. Hoonesisene logistika toetab mõlema sissepääsu võrdväärset kasutust. Tolli tänava poolne sissepääs on administratiivruumidele lähemal, hoovipoolne sissepääs on mõeldud ka saalis toimuvate ürituste külastajatele. Saali on võimalik ilusa ilmaga lõunapoolsele hooviplatsile avada. Majandushoov on kavandatud maakeldri ümbrusesse. Lühiajaline laadimine (köögi kaup, prügi pealevõtt) toimub Tolli tn poolsest väravast. Majandushoovi pääsuks võiks kaaluda Tolli tänava lõunapoolse värava kasutuselevõttu.

Parkimine on kavandatud Pika ja Tolli tänava äärde. Samuti töötajate kohad majandushoovis, sissesõit majandushoovi toimub läbi Tolli tänava lõunapoolse värava.

Hoone kuju ja ruumiline ülesehitus tuleneb asukoha eripärast ja lasteaia toimimise põhimõtetest. Hoone on enamuses ühekordne kahel põhjusel: see lihtsustab ligipääsetavust rühmaruumidesse ja neid toetavatesse ruumidesse ning madal maht varjab vähem päikest hoonest põhja poole jäävalt mänguplatsilt. Hoone idaosa on madalaim, keskmine osa on saali õhuruumi võrra pisut kõrgem ning läänepoolne osa on kahekorruseline. Teisele korrusele on paigutatud kaks rühmaruumi ning töötajate kabinetid, õpetajate tuba ja töötajate riietus- pesuruumid.

Hoone kavandamisel on inspiratsiooniks keskaegsete losside struktuur, kus välismüürid on paksud ning moodustavad enda vahele saale ehk teenindatavaid ruume, seinte sisse on paigutatud nn. teenindavad ruumid.

Hoone välissein on kavandatud nii seest kui väljastpoolt sopilisena. Selline ruumiline fassaad muudab laste jaoks sise- ja välisruumi suhte mängulisemaks ning tugevdab hoovi ja mänguruumi suhet.

Aknad on välisperimeetrist lükatud sissepoole. Hoovi poolt tekitab see lastele terrassid, kuhu saab vihma eest varjule joosta. Sissepoole aga moodustab rühmaruumidele alkoove – rahunemisnurkasid ja panipaiku.

Rühmaruumid on paigutatud hoone pargipoolsesse külge, vaatega mänguplatsile. Kuus rühmaruumi on paigutatud esimesele ning kaks

(suuremate laste rühma) teisele korrusele. Rühmaruumidest pääseb läbi garderoobi otse mänguplatsidele.

Ruumide kavandamisel on järgitud loogikat, kus (tähtsamad) funktsioonid on hoone keskmes, neid toetavad funktsioonid on paigutatud ümbritseva seina paksuse sisse. Hoone koosneb nn avatud ja kinnistest funktsioonidest. Avatud ruumid on hästi ligipääsetavad, selgelt loetava struktuuriga ruumid. Neid ümbritsevad kinnisemad, n.ö. hoone põhieesmärki teenindava funktsiooniga väiksemad ruumid.

Teenindavate ruumide plokid (wc, dush, kätepesu) on identse ja selge struktuuriga ning rühmade vahel jagatavad.

Mänguhoov on kavandatud parki täiendava maastikuna, kus väikesed kühmud ja nõgusused moodustavad väikeseid ruumilisi situatsioone mida lapsed oma fantaasiat appi võttes ära kasutavad.

Väikestel platsikestel on erinevad iseloomud, need on kaetud erinevate sillutistega. Lisaks on mänguväljakul lihtsad inventari elemendid – kiik, karussell, pink, tasakaaluvidinad.

Puude vahel on ka pisikesed varjualused. Hoone mänguplatsi poolsesse külge fassaadi alkoovidesse on kavandatud kaetud terrassikesed.

Mänguplatsikesi ja hoone sissepääse ühendab puistesillutisega rada.

Hoone kandvad välisseinad ehitatakse väikeplokkidest, samuti on osad siseseinad kandvad. Vahelagi laotakse osaliselt paneelidest ning osaliselt valatakse monoliidsest betoonist.

Saali ja katuslagede sildamiseks kasutatakse liimpuittalasid või paneele.

Fassaad viimistletakse erineva töötlusega vertikaalse laudisega, mis liigendab hoone kolmeks mahuks. Laudise töötlemiseks kasutatakse värvimis-, immutus- ja põletustehnikat.

Akendena kasutatakse 3-kordseid klaaspakette mis on puit-alumiiniumraamides. Raamid on väljast kaetud anodeeritud alumiiniumiga ning seest puidust mis on peitsitud värvitud peitsiga.

Aknad on jaotatud 1m pikkuste kandliste moodulitena.

Hoone suhteliselt kompaktne vorm võimaldab saavutada paremat energiatõhusust. Madalama hooneosa katus on võimalik madalhaljastada. Selline lahendus tõstab katuse soojapidavust ning aitab kaasa

lokaalse ökoloogilise tasakaalu säilimisele. Katusele saab vajadusel paigutada päikesekollektoreid mille abil saab lisaenergiat nt. vee soojendamiseks. Katusel on 1,2m

diameetriga valguskuplid mis annavad ka sügavamatesse ruumide osadesse päevavalgust vähendades kunstvalguse vajadust.

 

Tartu Observatory square and stairs

Year:2016

Type:Open competition

Status:II Prize

Client:City of Tartu

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Kino OÜ

Toomemägi koos Tartu Ülikooli hoonekompleksiga on urbanistlik ikoon, kandes Tartu linnas ühe suurima mõjutaja rolli. Toomemäel on nii ajalooline kui sümboolne tähendus ning nii linna igapäevaelus, selle valitsemisel kui tema esitlemisel rakendatakse teda kui linna põhiolemuse üht olulisimat kandjat. “Igal avalikul ruumil on kodeeritud kollektiivne mälu, mis saab osaks kollektiivse identiteedi moodustumisel. Urbanistlikud ikoonid on avaliku ruumi pealisnahk või mask – kollektiivse identiteedi väljendajana toetavad nad sootsiumi arengut, kasvatades koostoimivate indiviidide potentsiaali ja huvi”[1]. Seega käitub (muutub, teiseneb, väheneb, olulisustub) ikoon nii, nagu käitutakse sellega, mida ja millises võtmes ta esindab – on oluline taibata piire ja vajadusi ning õigeid mastaape järgida. Toomemäe kui esinduspargi rolli linna mentaalses ruumis ei ole miski veel kõigutanud, kuid konkreetse ruumi esipärlina on ta praegu jäänud tegelikult tahaplaanile. Uue ärikeskuse jõuline kandumine Turu tänava suunas (Kaubamaja, Tasku, Dorpat, Pläsku, Zeppelin, Tigutorn) ja Tartu kohta tavatult isikupäraste (nii positiivses kui negatiivses võtmes) hoonete ehitamine on tekitanud meeltesse ja keeltele kõnekonstruktsioone, kus Tartut iseloomustatakse pigem Tigutorni kui Tähetorni läbi – seda kontekstis, kus kõneldakse kvaliteetsest avalikust ruumist. Uued ikoonid tõusevad vanade kõrvale ja seepärast tuleb olemasolevaid uuesti läbi mõtestada, et linn ei kaotaks oma senist kuvandit. Küsimus ei ole uue ilmtingimatus negatiivsuses, vaid tänapäevase ühiskonna pealiskaudsest mõtlemisest tingitud väärtushinnangute raskuskeskme kallutamises ebaoluliste rutiinide poole – ostlemine, meelelahutus, disniländistatud keskkonnad, labastatud lahendused jne.  Seega tuleb olemasolevat ikooni puhastada, uuendada ja avada, rikkumata sealjuures väärikust ja harmooniat ning tõrjumata koostööd uuega.
Avaliku ruumi kujunduslik idee
Toomemägi peab olema väljapaistev linna keskosa – tõusma esile ning säilitama akadeemilise hõngu enese ümber, olles samas loomulik osa linnast ja astudes ka ülikooliga mitteseotud kodanikule lähemale. Aja jooksul on pargiruum muutunud Toome hoonetele lopsakaks looduslikuks taustaks, milles liikuja on publik ja vaatleja hoonetest lähtuvatele sündmustele. Väliruum ise ei ole (enam) algataja, vaid enamasti üsna kitsilt hoonete funktsioone peegeldav ning ollakse harjunud mõttega temast kui arhitektuuri toetavast keskkonnast, mis iseseisvalt ei funktsioneeri. Tähetorni väljak oleks esimene (lisaks kitsa sihtrühmaga mänguväljakutele) tugeva uue kontseptsiooniga avalik ruum Toomel, mis võimaldab kohta kasutada laia spektriga (programmid paraadist argipäevani) sündmuste tarbeks staarhoonetest sõltumata (teda samas uutmoodi publikuga toites). Käesoleva töö kontseptuaalne lähenemine on olemasoleva ruumi ja selle ajalooliste kihistuste väärtustamine ja sellele kasutusmugavuse lisamine. Parandame ligipääsetavust ja ühendust raekoja platsi suunaga ning loome väljakule istumispinnad. Lisatavad elemendid on pigem õrnad ja diskreetsed väljakujunenud keskkonda tervikuks siduvad ja kvaliteeti tõstvad sekkumised, mis ei pretendeeri ruumi ümberkujundamisele. Alt linnast toob Tähetorni väljakule mööda Toome nõlva lindina kulgev trepp. Astmed on peidetud ja trepi käsipuid toestav õrn võrkpiire jätab trepist õhulise mulje, mis vähendab tema domineerimist ajaloolises keskkonnas. Samas on trepp iseseisev esteetiline arhitektuurne objekt, mis meelitab oma voolujoonelisusega inimesi üles minema, pakkudes vahepeatustes trepimademetelt vaateid all-linna. Tähetorni platsil seob samasuguses dünaamilises võtmes astmestik platsi tervikuks. Voogav vorm tekitab sopistusi, mis võimaldavad vajadusel lähemaid istumisi (tudengite grupitöö, välikoosolek), kuid töötab suuremate kogunemiste (vabariigi aastapäev, kontsert, teater) puhul tervikliku publikualana. Tähetorni esisele sõlmkohale moodustub keskne koht esinejale. Tervikusse on haaratud Petzvali torn, mille ette tekkiv terrass suhestub ruumiliselt vastas asuva nn „laste nõlvaga“. Kuna see ruumiosa on just vabariigi aastapäeva tähistamisel (aga ka muidu talvel) saanud kohaks, kus lapsed kogunevad ja tähtsat päeva omal moel (enamasti liugu lastes) tähistavad, on siia kavandatud miljöösse sobivaid lastepäraseid pigem abstraktseid vorme (mis viitavad ka Toome mitmekihilisele minevikule) ja sellega tekitatud alternatiivne mängimiskoht vastukaaluks tavapärastele mänguväljakutele.


[1]              Raoul Bunschoten ja CHORA, „Urban flotsam”, 2001

Posti 9, 9a, Liivi 3 apartment buildings

Year:2016

Type:Invited competition

Scale:4650 m2

Client:Varaks OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Rene Sauemägi, Liis Juuse

Kontseptsioon
Tulenevalt lähteülesandest on nii olemasolevasse kui uude hoonestusse kavandatud 1-2 toalised väiksed korterid. Arvestades korterite konfiguratsiooni ning paiknenist Viljandi vanalinna serval Kultuuriakadeemia läheduses eeldame, et kõige tõenäolisem sihtgrupp võiks olla nooremad (loome) inimesed, väiksed perekonnad, külalislektorid vmt. Kvartali hoonestuslahenduse põhiideeks on atraktiivse ühise hooviala loomine. Selleks oleme jätnud hoovi täiesti autovabaks. Hoovi keskele on loodud maastikuliselt artikuleeritud haljasala, kus saab pidada ühiselt pikniku, mängida mänguväljakul või veeta aega grillnurgas. Talvel saab hoovi ehitada lumelinna ja teha väikese liuvälja. Hoov on justkui platvorm ühiste tegemiste aktiveerimiseks ja kogukonna tunde loomiseks. Uue hoonestuse mahuline lahendus tuleneb Viljandi vanalinlikust tihedusest, kus väiksed elamisühikud moodustavad kokku orgaanilise terviku. Samas on uue hoonestuse vormikeel selgelt kaasaegne, et väärtuslik vana – muinsuskaitse all olevad hooned saaks ansamblis väärikalt eristuda. Samuti tekitab astmeline mahtudemäng piisavalt õhku vanade hoonete ümber ja kõrval jättest põhilistel vaatenurkadel dominantideks kaitse all olevad hooned.
Asendiplaan
Autode ligipääs on antud vaiksema liikluskoormusega Posti tänavalt, kust pääseb piki krundi lääneserva paikneva osaliselt maa-alusesse parklasse. Juhan Liivi tänavalt on antud üks eraldi auto sissepääs, kust pääseb 3-kohalisse maa-pealsesse parkimissoppi. Inimestele on antud ligipääsud kõikidelt tänavatelt arvestades universaaldisaini printsiipe. Hoovi keskele on kavandatud avalikud atraktsioonid (mänguväljakud, terrassid, istumisalad jne.) mille ümber on tsirkulatsiooni tsoon, millest omakorda hoonete poole jäävad poolprivaatsed korterite terrassid.
Hoonestus
Uus hoonestus on kavandatud kogu krundi perimeetrisse moodustades klassikalise sisehooviga kvartali. Posti 9 ja Juhan Liivi 3 hooned renoveeritakse väliselt oma algse kuju ja suurusega ning need hooned jäävad ka kvartali arhitektuurseteks dominantideks. Uus hoonestus on kavandatud astmelise lindina justkui eri kõrgusega müürina, mis kogu kvartali ühtseks tervikuks seob. Müüri pealsed nö. astangud on kasutatavad korterite terrassidena. Siseruumiliselt on astmetega loodud ülemiste korrustele avatud õhruumiga ja lisatasanditega stuudiokorterid. Olemasolevad hooned viimistletakse väliselt vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Uued hooned viimistletakse vertikaalse laudisega.

Memorial of the Victims of Communism

Year:2016

Type:Open Competition

Status:Honorary Prize

Client:Estonian Ministry of Justice; Victims of repressions organizations; City of Tallinn; Estonian Association of Architects

Team:Joel Kopli, Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Eik Hermann, Liis Juuse, Riin-Kärt Ranne

Idee
Eesti geopoliitilist seisundit on tihti mõtestatud piiritsoonina kahe suure kultuuriruumi (Lääne ja Ida) vahelises hallalas, milles kord on domineerinud üks, kord aga teine ruum. See on raskendanud ka stabiilse identiteedi tekkimist: neil, kes jäävad vahepeale, ei ole omaette kohta ja omaette olemist, olulised mõjutajad tulevad alati väljast. Ka Maarjamäe memoriaalkompleksis on seni olnud vaid kahe suure võõrvõimu mälestusmärgid. Kohalike elanike kannatustel puudub siin oma “koht”. Kompleksi uue lisandusega soovitakse Maarjamäele luua koht, kus saaks leinata ja mälestada ka kohalike elanike traagilist saatust 20. sajandil. Just nemad jäid süütult ja ebaõiglaselt ette võõrvõimude vahelisele arveteõiendamisele ja kannatasid võidu saanud võõrvõimu – Nõukogude Liidu – terrori käes. Memoriaali eesmärgiks on neid traagilisi sündmusi meeles hoida ning järeletulevatele põlvedele tutvustada, et ei tekiks kiusatust võtta Eesti iseseisvust liiga enesestmõistetavalt. Samuti on tähtis, et memoriaal pakuks võimaluse leinata iga hukkunut eraldi ja tooks meid sel moel lähemale leppimisele ning edasiliikumisele.
Võistlustöö lahendus seob kokku kolm üksteist toetavat motiivi.
1. Ühisolemise ring. Lahendus pakub välja kohalike elanike traagilist saatust mälestava “oma” koha, ringikujulise eraldatud ala, mis lahkneb ümbrusest ja loob omaette ruumi. Ülejäänud kompleksi jõuliselt nurgeliste mahtude agressiivse vormikeele asemel kannab ringi ümarus lepituslikku ja hingeravivat iseloomu. Ring seostub ka üheskoos käest kinni hoidmise ja teineteisele toeks olemisega, mis on aidanud rasketest aegadest kergemini üle saada. Ringi diameeter on 51 meetrit, mis tähistab 51 okupatsiooniaastat. Seeläbi on ringile antud ka ajaline motiiv – 51 aasta jooksul korda pandud terrori ohvrite mälestus on viimaks jõunud ühte paika.
2. Teadmatuse tunnel. Sissepääs memoriaaliringi toimub läbi 17-meetri pikkuse kitsama “tunneli”, mis toob külastaja korraks represseeritu meeleseisundisse. Nii nagu aeglaselt pööravas tunnelis ei ole näha, mis on kurvi taga, nii iseloomustas ka represseeritute seisundit hirm ning teadmatus enda ja lähedaste tuleviku suhtes. Kui lõpuks memoriaaliringi sisse jõutakse, siis haarab silm nimedemüüri täit ulatust, kuid ühtaegu pakub avanev avarus kergendust ja rahu. Sama tunnelit vastassuunas läbides on tunnete tonaalsus juba kergem ja tulevikulisem – tunnelist väljudest terendab kauguses Tallinna lahe horisont.
3. Mineviku vari. Nõukogude sõdurite kangelaslikke ohverdusi Teises maailmasõjas, mida Maarjamäel seni on peamiselt mälestatud, ei saa alahinnata. Kuid ühtlasi on kangelaslikkuse ülistamine toiminud kattevarjuna kommunistliku režiimi terroritegudele. Võistlusalal on mineviku vari kõige otsesemas mõttes kohal: senise memoriaali koosseisu kuuluv süngevõitu kuusesalu heidab võistlusalale tumeda varju. Võistlustöö suhestub kuusesaluga kahel tasandil. Esiteks kehastavad selle süngus ja vari võõrvõimu tegusid nii minevikus kui potentsiaalselt ka tulevikus. Kui külastaja on memoriaaliringi sisenenud ja põhiteljele pööranud, moodustab salu nimedemüürile hoiatava fooni. Teiseks on jalutuspind memoriaaliringis kuusesalu poole kaldu. Nii liigub külastaja oma teekonnal läbi memoriaaliringi kõigepealt maiselt tasandilt maa alla, sisenedes sümboolselt nõukogude kangelastegude varjus toimunud valgustkartvate tegude alale, ja seejärel tuleb maa peale tagasi, jättes mineviku selja taha.
Võistlustöös on monumentaalset vormikeelt tasakaalustatud maastikulisema käsitlusega. Nii on muidu jõulise vormiga memoriaaliringi sisse jäetud senine looduslikum, pargilise kvaliteediga ala. Samasugust minimaalse sekkumise häälestust kannab ka lähenemistee Pirita tee äärsest nõlvast üles.
Oleme seisukohal, et memoriaal mõjub ühtse ja võimsamana, kui ühele müürile on kokku koondatud nii tavakodanike kui ka kaadriohvitseride nimed. Kaadriohvitseride nimed on müüril teistest nimedest selgelt eraldatud ning varustatud selgitava infostendiga.
Liigselt süüdistav hoiak möödunu suhtes põlistab minevikku kinnijäämist, mis ei lase haavadel kinni kasvada. Usume, et kolme motiivistikku – mineviku varju, teadmatuse tunnelit ja ühisolemise ringi  – komponeerides on lahenduses saavutatud habras tasakaal kommunismiohvrite memoriaali kolme põhifunktsiooni – hoiatamise, mälestamise ja lepitamise – vahel.

The public space of Kuremäe village

Year:2016

Type:Open Competition

Status:II Prize

Client:Estonian Association of Architects and the municipality of Illuka

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Liis Juuse

Kontseptsioon
Kuremäe on koht, kuhu on juba ajalooliselt sissekirjutatud duaalsus: muistne hiid ja ristiusukirik, hiljem klooster, ilmalikud ja usklikud kombed ja talitused. Selles duaalsuses näeme üksteist täiendavat potentsiaali ja asula identiteeti rikastavat elementi. Oma lahenduses oleme seda rõhutanud ja jaganud Kuremäe kaheks erineva iseloomuga alaks: aktiivne ning vaikne ala.
Planeeringu idee
Aktiivset ala iseloomustab argine toimetamine ning meelelahutuslikud funktsioonid. See ala seostub pigem olemasoleva külakeskuse ning sinna lisanduvate funktsioonidega (pood, kohvik, laadaplats, bussipaviljonid, Oru teemapark). Oru teemapargi servale oleme kavandanud vabaajakeskuse hoone, mis võiks pargi programmiga suhestuda ja pakkuda spordi- ja terviseteenuseid. Olemasoleva suure parkimisplatsi lähistele oleme planeerinud suure poe, mis teenindaks lisaks kohalikule elanikkonnale ka maanteelt möödujaid.
Vaikne ala hõlmab religioossete traditsioonidega seonduvat ala- kloostri territooriumit, kalmistut koos ohvritammega, protsessiooniteekonda allikani, ning sellele alale lisanduvaid funktsioone: kloostri ja allika vahelisele nõlvale oleme kavandanud meditatiivse iseloomuga hiiepargi ning askeetlike hüttide kogumi, mida võiksid kasutada nii kloostriga seotud kui ka lihtsalt vaikust hindavad turistid.
Sama idee avaldub ka küla keskele planeeritavas väljakus, mis tinglikult jaguneb vaikseks ja aktiivseks pooleks. Külaväljakul tekib tihedus erinevate tegevuste ning sündmuste paljususest – väljakuid läbib teekond kloostrist allikale, kergliiklustee, väljakul saavad toimuda erinevad üritused, laadad. Igapäevaselt paiknevad väljaku aktiivsemas osas mobiilne inventar – piknikulauad ning kioskid. Kahe väljaku vahele Oru pargi kohale pikeneb konsoolne platvorm. Platvormilt on hea vaade nii pargile kui ka kloostrile. Väljaku vaiksel poolel on infotahvel ning pingid, mis võimaldavad vahepealtust või ettevalmistust teekonna jätkamiseks.
Liiklus
Ala jagab kaheks küla läbiv tee. Parkimise oleme lahendanud skeemiga, mis üheaegselt toimib nii argielu kui paar korda aastas aset leidvate suursündmuste ajal. Tavaolukorras on parkimine seotud asutustega, mis parkimist vajavad (väikesed parkimisplatsid on poe, kohviku ja muude asutuste juures). Suuremate sündmuste puhul kasutatakse kergliiklustee poolset sõidusuunda paralleelparkimiseks ning kehtestatakse ühesuunaline liiklus. See võimaldab vältida ebaproportsionaalselt suurte parkimisplatside tekitamist ja aitab suursündmuste ajal liiklust rahustada. Küla keskplatsil kehtivad sündmuse ajal õueala reeglid ning parkimist ei toimu.
Liiklus on kavandatud selliselt, et õigeusu protsessioonid ei ristu liiklusega.
Jalakäijate ja jalgratturite liikluseks oleme kavandanud kesktee kogupikkuses paralleelselt kergliiklustee, mille harud laienevad aasadena külgnevatesse parkidesse. Küla keskplatsilt on otsepääs Oru parki kavandatud maastikutrepi näol.
Väikeelemendid
Väikeelementide kujunduses oleme lähtunud askeetlikust vormikeelest ning kestvatest ent õhulistest materjalidest – pulbervärvitud tõmmatud metallrestist ning teraslehest. Kasutatud on erineva silmaga metallresti, mis võimaldab vastavalt vajadusele opereerida läbipaistvusega väiksemal või suuremal määral (wc -, bussiootepaviljoni seinad jms).
Jaotust aktiivseks ja vaikseks programmiks on loetav ka väikeelementidelt. Aktiivsemate funktsioonidega seotud elemendid on pitsilisest terasvõrgust ja lihtsasti hooldatavad. Vaiksema programmi elemendid on kavandatud puidusemad ja kontaktile n.ö. soojemad.
Haljastus
Piirkonna olemasolev haljastus on mitmekesine ning vohav, mis korrastatakse vastavalt olukorrale.  Oru pargi väärtuslikum kõrghaljastus  ning tee poolne nõlv puhastatakse välja. Samuti puhastatakse välja ka kääbaste asukohad ning vahetult kääpa kohale istutatakse tamm.

Rapla State Gymnasium

Year:2016

Type:Open Competition

Scale:4000 m2

Status:II Prize

Client:Estonian Ministry of Education and Research

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Rene Sauemägi, Liis Juuse

Asendiplaani lahendus

Rapla Riigigümnaasium asub kesklinnas, Vigala jõe käärus. Kinnistul on renoveeritav traditsionalistlik koolihoone ja väljakujunenud kõrghaljastusega reljeefne maastik. Planeeritud juurdeehitus paigutub olemasoleva hoone taha, vana maja loodenurka. Uus maht on lihtne ja kompaktne vorm, mis jätab olemasoleva hoone tänavaruumis domineerima ning suhestub pigem asukoha loodusliku keskkonnaga ning võimaldab õpperuumide paigutamist ida-, lääne- ja põhjakaarde. Vaated vanale majale säilivad kõikidest külgedest. Juurdeehitus on ruudukujulise jalajäljega, vana maja räästajoone kõrgune maht.  Uus maja tsoneerib enda ümbruse neljaks erineva kvaliteediga alaks. Lõuna poolt loob uue mahu tagasiaste kooli sissepääsu ette  esindusväljaku, lääne külge loodusliku pargiala, põhja poole spordiväljakute ja rekreatsiooniala ning ida poole majandushoovi koos parklaga.

Ruumiline ülesehitus

Hoonele tekib ühiselt kasutatavatest avatud ruumidest südamik – ühtne ruum mis jaguneb fuajee, aula, garderoobi, raamatukogu ja söökla aladeks-  mille ümber on koondatud enamus klassiruume. Ühisruum ehk nn rekreatsiooniala algab hoone sissepääsuga ja jõuab mööda õhuruumi treppe kolmandal korrusel asuva raamatukoguni. Ühisruum ’avaneb’ igal korrusel laiemaks vaatega vaheruumiks, et siduda hoone südamik ümbritseva looduskeskkonnaga ja ka katuseakna kaudu üles, et anda hoone keskmesse piisavalt loomulikku valgust.  Ühisruum on igal korrusel seotud vana maja koridoriga. Teise ja kolmanda korruse vahel moodustab ühisruum astmelise kaldpinna, mida on võimalik kasutada iseseisvaks õppimiseks, kinosaalina või avatud auditooriumina. Selline ruumiline struktuur võimaldab head korruste vahelist visuaalset sidet, soodustab ühiseid tegevusi ning seob kooli ühtseks tervikuks.

The Tallinn Main Street

Year:2016

Type:Open Competition

Status:III Prize

Client:Estonian Centre of Architecture / City of Tallinn

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Tõnis Savi, Raul Kalvo

Pakutud lahenduse aluseks on mõtteviisi areng suunas, kus tänavaruumi kasutamine nii liiklemiseks kui ka pikemalt viibimiseks peab olema mugav kõikidele kasutajatele. Planeeritava ala proportsioonid jagunevad ümber. Autokeskse planeeringu asemel pöörame tähelepanu kergliiklusele ja aktiivsele inimkesksele tänavaruumile. Liiklus on koondatud võimalikult kompaktseks, andes ruumi kergliiklusele ja jalakäijate tänavale. Peatänav koosnebki kontsentreeritud liikluse aladest ning laienditest platside ja väljakute näol.

Seda lähenemist kasutame ka Tallinna sümboolse liiklussõlme – Viru ringi – kujundamisel selliseks, kus viibimine ja liiklemine on võrdselt mugav nii autodele, ühistranspordile, ratturitele kui ka jalakäijatele. Andes sinna paremad võimalused jalgsi ja rattaliikluseks, anname sellele ringile aktiivsust ja hoogu juurde.

Peatänava äärne linnaruum „peegeldab ilmekalt riigi ajaloo katkendlikkust, perioodilisust ning ühtse ja lineaarse arengu puudumist“. Eri ajastustel rajatud hoonestus tekitab siin väga mitmekihilise ja konstrastide rohke tänavafrondi, mis on mõlemal küljel katkestatud erinevate parkide, platside ja hoonete esiste valgaladega. Meie lahenduse idee on kontrastide rohke tänavaruum ühtseks ja loogiliseks tervikuks koondada. Selleks oleme loonud võimalikult minimalistliku tänavakoridori ühistranspordile ja autodele andes maksimaalselt suure ala jalakäijatele. Kogu peatänava ulatuses moodustub jalakäijate alale sündmusruume ja väljakuid, mis on erinevate funktsioonide ja tähendustega mõtestatud.

Väljakute disainiga on püütud igal alal tuua välja just selle koha tugevused ning ruumiliste vahenditega neid rõhutada. Meie ettepaneku disainikeel on pigem rahulik, olemasoleva olukorra eklektilisust ühtlustav ja olukorras uusi potentsiaale loov. Samas on igale väljakule jäetud palju nö. vabadust luues sedasi võimalikult mitmekesised kasutusvõimalused. Sekkumine on pigem olemasoleva olukorra järjepidevust toetav ja teatud aspekte väärtustav. Kõik ettepanekud on pühendatud eesmärgile muuta alal viibimine jalakäijate jaoks meeldivaks ja anda eeldused selleks, et tegelikku ruumi hakkavadki kujundama inimesed ja nende poolt loodud sündmused.

Liiva maja

Year:2016

Type:Private house

Team:Juhan Rohtla

European IT agency

Year:2015

Type:Open Competition

Scale:3500 m2

Status:Honorary Prize

Client:Riigi Kinnisvara AS

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann, Sander Kallas

Nüüdisajal on avalike hoonete turvanõuded muutumas aina rangemaks. Eriti just suure strateegilise tähtsusega hooned kipuvad seetõttu üha enam mõjuma tarastatud kindlustena, mis on ülejäänud linnakoest lahti murtud ning killustavad seda liigselt. Ka planeeritava ITagentuuri hoonet ähvardab sama saatus.
Linnaehituslik kontekst nõuaks aga pigem ümbrusega suhtlevat lahendust: võistlusala ümber on olulised maamärgid (vesilennukite angaarid ja Patarei kindlus), selle lõunaküljelt möödub potentsiaalselt paljukasutatav Kalaranna tänav (endine Kultuurikilomeeter) ning selle põhjaküljele on planeeritud avalik väljak. Sestap pidasime oluliseks hoone kaitseelementide peitmist maastikku, et side ümbrusega säiliks.
Samade kaalutlustega kõlab kokku ka parkimise lahendus: perimetraalselt ühel korrusel vabas õhus asuv parkimisala jääb väljast märkamatuks ning loob ühtlasi ümbritseva tänavaruumi ja hoone vahele kaugelt nähtamatuks jääva “kaitsekraavi”.
Õhulisus ja fraktaalsus, korrapära ja korratus. Selgelt loetavad hoonemahud hõljuvad näiliselt õhus. Õhulisust lisab omakorda fassaadi muster, mis on saanud inspiratsiooni Mengeri käsnalt. Ühtlasi loob see infotehnoloogilisse konteksti
hästi sobituva seose matemaatikaga, valdkonnaga, millesse on alatiseks kätketud pinge korrapära ja korratuse vahel. Fassaadi mitmekihilisus võimendab sama pinget veelgi: otsevaates korrapärane vorm muutub nurga alt murdunumaks ja kaootilisemaks.

Nii jalakäijate kui autode ligipääs on kavandatud tulevase linnaväljaku suunast, Vesilennuki tänavalt. Autodele on krundil kavandatud ühesuunaline liiklus (sissesõit paremalt, väljumine vasakult). Eriolukorra puhul saavad autod väljuda ka
sissesõiduavast. Jalakäijad sisenevad majja kahe hoonemahu vahelisest turvalüüsist. Piirdeid on kasutatud võimalikult vähe ning need on võimalusel peidetud maastikku. Autode ja jalakäijate pääsemist hoonele liiga lähedale takistab kolmest küljest raudbetoonist piire, mis on tavamööduja eest peidetud maastiku ning hekiga, ja parkimisala õhuruumist moodustuv “kaitsekraav”. Hoone Vesilennuki tänava poolsel küljel takistavad autode ligipääsu linnamööbliga integreeritud pollarid ja jalakäijate ligipääsu takistab terasvõrkpiire, mis asub hoonemahu piiril (hoone esimene korrus astub Vesilennuki tänava poolt 1,5 meetrit tagasi). Parkimisalal on hoonemahu piiril betoonpollarid ning hoone esimene korrus astub 3,5 meetri võrra tagasi (nii tekkiv varikatus võimaldab parklast tulijail kuiva jalaga turvalüüsi pääseda). Laadimislüüsi ees kasutatakse elektrilisi pollareid.

Suure-Jaani Health Care and Wellness Center

Year:2015

Type:Open Competition

Scale:2700 m2

Status:III prize

Client:Suure-Jaani Municipality

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Rene Sauemägi

Arhitektuurne idee
Akord ( itaalia k. accordo “kooskõla”) on muusikas seisund, mida iseloomustab vähemalt kolme erinevat helikõrgust omava heli üheaegsus.
Suure-Jaani on tuntud muu hulgas ka heliloojate Kappide dünastia kodukohana. Tuues paralleele heli- ja ruumiloomingu vahele võib kavandatava hoone olemust käsitleda kui ruumilist akordi kus eri funktsioonid eksisteerivad üheaegselt teineteise kõrval  harmoonilises kooskõlas.
Keskuse nö. ruumiline akord koosneb kuuest mahust, mis paiknevad paralleelselt Pärnu tänavaga ning mille kõikidest otstest on tagatud vaated järve ja kiriku poole.
Mahud on paigutatud omavahel nihkesse ning igal mahul on oma funktsioon. See muudab muidu suure hoone väliselt inimsõbralikumaks ning aitab kasutajatel keskuse sisemist loogikat paremini mõista.
Tervisekeskuse ümbruse hoonestus on madal ja valdavalt viilkatustega. Selleks, et uus hoone siia sobituks tegime uue keskuse eri osad kelpkatustega. Et lisada ruumilist mängulisust on eri mahtude katuste harjajooned plaaniliselt ebasümmeertilised ja kalded eri kalletega. Linnaruumiliseks dominandiks jääb endiselt vana tuletõrjedepoo torn.
Linnaehituslik idee
Vastavalt algatatud detailplaneeringule oleme arvestanud uue tänavaga Pärnu tn ja Sangari tn. vahel.
Muinsuskaitse soovib Köleri 1 aida hooneid säilitada kuid teeme ettepaneku need antud asukohalt ära nihutada. Üks ait võiks jääda Köleri 1 kinnistule abihooneks kuid teisele võiks leida uue asukoha kuskil Suure-Jaani keskuses ning anda sellele avalik funktsioon (nt.  roheline turg vmt.).
Köleri 1 hoone hetkel tühjale osale tuleks samuti anda avalik funktsioon (nt. majutusasutus, väikeettevõtete bürood, loomekeskus vmt.) et tekiks sünergia uue külastuskeskusega.
Köleri 1 hoov tuleks muuta vähemalt osaliselt avalikuks pargiks (nt. Köleri pargiks), et ühendada ära tulevane Ängi oja äärne parkmets olemasoleva pargiga ning need omakorda keskväljaku ja järvega.

Viljandi watertower reconstruction and extension

Year:2015

Type:Invited Competition

Scale:1500 m2

Status:Idea

Client:Leola Kinnisvara OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Ahti Sepsivart

Port of Tallinn Terminal A entrance area

Year:2015

Scale:500 m2

Status:Idea

Client:AS Tallinna Sadam

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Ahti Sepsivart

Norwegian House in Baltika Quarter

Year:2015

Type:Office building

Client:Kawe Invest OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

 

Tellija soov oli saada Tallinnasse Baltika kvartalisse ehitatava nn Norra maja hoone fassaadide kujundust. Hoone projekti autoritega kokkuleppel koostasime kolm versiooni, millest üks (versioon 1) võeti aluseks lõpliku projekti koostamisel.

Niine 6a apartment building

Year:2014

Type:Residential building

Scale:1000 m²

Status:Built

Client:Hepsor Niine OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Estonian Architects Union annual exhibition “The Playing Man”

Year:2014

Type:Exhibition work

Client: B210 / Estonian Architects Union

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann

Ruumimängud mänguruumides. Mänguruumiks peetakse ruumi, milles lapsed mängivad, kusjuures enamasti mänguasjadega. Aga milline oleks mänguasi, kui see oleks ruumi kujul – mitte enam mänguruum kui koht, milles mängitakse, vaid koht, mis on ise mängu allikas ja osaline?

Asjade ja ruumide vahel näib haigutavat ületamatu kuristik. Asjad on meist väiksemad, korraga silme ette toodavad ja manipuleeritavad. Ruumid on meie ümber, meist suuremad, jäävad vaid osaliselt vaatevälja.

See ei tähenda, et ruume ei võiks asjadeks teha. Näiteks makett on asi. Mänguklotsidest panevad lapsed samuti ruume kokku, aga neis säilib alati asjasust, sest see toimub väikses mõõtkavas. Vähendamise tehe mängib mänguasjade juures just seda rolli – muuta esialgu ruumilised, raskesti hõlmatavad objektid käsitsetavateks (ja käsitatavateks). Piir läheb umbes meie keha suuruse ja jõu koha pealt. Oluline on ka objekti täidetus: meist suurem, aga täidetud objekt on asi; väike, ent seest tühi objekt sisaldab juba ruumi alget.

Aga kas asjadest saaks ka ruume? Võiks eeldada, et vähendamisele vastupidist tehet – pisikeste asjade suurendamist ja uuristamist – rakendades jõuaksime mängulisemat sorti ruumini. Siiski ei oleks tulemused enamasti huvitavad, sest neid ei annaks enam hästi muuta ja nii ammenduks üllatuslikkus ruttu. Tekib küsimus, kuidas hoida ka tulemust liikumisvõimelisena. Üks võimalus on siin katsetada mänguklotside ja sarnaste objektide suurendamise ja uuristamisega, nii et klotside kokkupanemise tulemus ei teki enam mängija ette, vaid tema ümber.

Omaette mängulisus on objektidel, mis mängivad piiriga esemelisuse ja ruumilisuse vahel – nn nobjektidel. Kas mõni ruumi osa, näiteks sein, on eraldi võetult ruum või ese? Milliseid mängulisi võimalusi tekiks ruumis, mille vahesein asuks pidevasse liikumisse või teiseneks aeg-ajalt hoopis platvormiks? Kas sellist ruumi kogetaks teisiti?

Loomulikult võib ruum juba ka ise mänguline olla. Detailsuse ja üleliigse lihtsustuse võtted, mis toimivad mänguasjade puhul, on ruumi tasandil olnud kogu aeg kasutusel näiteks teatris (dekoratsioonid). Samuti on võimalik mängu võtta ootused eri ruumitüüpidele (nt lasteaia mänguruum, arsti ooteruum, elutuba), neid rikkuda ja miksida. Ning veelgi sügavamale liikudes ja jõudes lähemale mängu tuumsele seotusele piiridega, võiks midagi huvitavat sündida, kui piirid ise ja nende muutlikkus satuksid ruumis selgelt esiplaanile.

Meie eesmärk ei olnud jõuda valmis “tooteni”, vaid millenigi, mis ärgitaks vaatajaid kaasa mõtlema ja meie mõttealgetega edasi mängima. Saab ju ka ideedest tekkida omaette mänguruum, milles seiklemine võiks igas eas lõbu pakkuda.

Estonian Academy of Arts

Year:2014

Type:Open Competition

Scale:12000 m2

Status:I Prize, Ongoing

Client:Estonian Academy of Arts

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann

Pakume välja ühendada olemasoleva hoonekompleksi eri ajajärkude kihistused uue hoonemahu abil, mis kihid orgaaniliselt ühendab ja toimib hoone südamena, ning liita hoonetesisesed käiguteed südant läbivaks vereringeks. Vereringet toetavad visuaalsed ühendused läbi sisehoovi ja vertikaalne sisehoovi jätkamine hoovi põhjaküljel asuva hoone seinal. Selle asemel et luua originaalsusest särav teos, oleme taotlenud ruumi tekkimist, mis vaimselt ja füüsiliselt toetaks säravate ja mõtestatud teoste loomist selles hoones edaspidi (skeletaalne ruum).

Süda (ühtsustav alge). Endise Rauaniidi sukavabriku krundi hoonestuses on erinevate aegade ja eri karakteritega ehitusjärke. Neist moodustuvat mitmekesist kooslust pidasime väärtuseks omaette ja säilitasime võimalikult palju vanu fassaadiosasid. Kahjuks on Sukavabriku hoonete kõige esimesed järgud (hooned 1 ja 3) hilisemate juurdeehituste käigus lootusetult rikutud. Asendasime hoonekompleksi selle osa uue mahuga (nö ajaloo vigade parandus). Nii tekib hoonekompleksi keskele logistiline süda, milles asub üldainete ruumiplokk ja mis lahendab vanade hooneosade vahelised ebaühtlused. Siitkaudu toimub ka hoonesse sisenemine.

Vereringe (mitmekesistav alge). Loomingu puhul on üks olulisi inspiratsiooniallikaid teiste teoste tekkimise ja alternatiivsete tegemisprintsiipide kogemine. Nii on kunstiülikooli eri osakondadel suur vastastikku rikastamise potentsiaal. Oma lahendusega tegime võimalikult lihtsaks maja peale uitama minemise, et uusi ideid ja hingamist leida. Ringiuitamast ja teoksilolevusega nakatumist toetavad horisontaalsed ja vertikaalsed ühendused ning võimalus juba koridori pealt näha, mis erinevates ruumides toimub; samuti visuaalsed ühendused sisehoovi ümber liikuva liikumiskoridori kaudu ja vertikaalne sisehoov ehk sisehoovi põhjapoolse hoone (nr 7) küljes asuv terrasside, kasvuhoonete ja ühisruumide grid.

Skelett (elastse tooriku alge). Tööstusruumile iseloomulikult on endise sukavabriku ruumid askeetlikult tegemisekesksed – ruum on siin tooriku kujul, skeletina, mis võimaldab seadmeid paindlikult vahetada ja ümber paigutada ning töötamisviise muuta. Kunstikooli puhul annab tooriklikkuse säilitamine lisaks ruumilisele paindlikkusele ka teise eelise: ka loomingus on tihti vaja tagasi liikuda mõtte ja kujutluse toorkujule, mida sedasorti ruum esindab ja esile kutsub. Kerkib kujund elastsest toorikust, mis võib võtta mitmeid kujusid, aga mis tõmbub lõpuks tagasi oma kujutusse, et võimaldada uute nägemuste esilekerkimist ja maja muutumist selle asukatega ühes hingamisrütmis.

Oleme niisiis pakkunud välja hoone kui vereringkonna ja tugielundkonna. Usume, et ülejäänu suudavad noored kunstnikud-disainerid ja nende juhendajad ise siia sisse ja ümber luua.

Pepleri kindergarten

Year:2014

Type:Open competition

Scale:1650 m²

Status:III prize

Team:Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Hoone asub Tartu kesklinna vahetus läheduses, 3-5 korruseliste linnamajade vahel, kiriku naabruses.
Kirik on selle ala selge dominant, mistõttu oleme lasteaia kavandanud ühekordse, tasase katusega mahuna.
Nii säilivad vaated kirikule ning ümberkaudsete elumajade elanike vaated ja lasteaed ei hakka mahuliselt kirikuhoonega võistlema.
Lasteaia puhul oleme rõhutanud pigem inimmõõtmelise, turvalise ja lastele mugava ruumi tunnet.

Lasteaia peasissepääs on läbi sisehoovi Kuperjanovi tänava ääres asuva kirikuesise platsi poolt.
Sisehoov ühendab maja südamikku välismaailmaga, luues samas turvalise ja inimlikus mõõtmes ülemineku
hoone ja linna vahele. Mänguruumid on paigutatud hoone ida-, lõuna- ja läänekülge, kus neil on hea kontakt ümber hoone asuva
mänguhooviga. Rühmaruumidest on otsepääs hoovi. Mänguhoov hoone ümber on ruumiliselt jätkuks kortermajade vahelistele muruplatsidele.
Lasteaia kõik funktsioonid koonduvad keskse südamiku ümber. Südamiku moodustavad sisehoov ja selle ümber asuv saal ja söögiruum.
Hoonesisene ‘koridoripind’ on sisehoovi ja rühmaruumide vahele tekkiv multifunktsionaalne ruum. Ei teki olukorda,
kus suur pind seisab tühjalt. See ala on pidevas kasutuses kas liikumiseks, mängimiseks, söömiseks või üritusteks.
Saali saab eraldada lükandseintega, mispuhul liikumistsoon jääb saali servadesse.
Hoonesse tekivad kinnised mahud, mis on korrapärase kujuga identsed ühikud garderoobide, wc-de ja
abiruumide mahutamiseks. Kinniste mahtude vahele vaba kujuga laste mänguruumid. Mänguruumid avarduvad väljapoole,
kuid teise otsaga suubuvad hoone südamikku.
Hoone fassaad on kaetud valgete vertikaalsete ribidega. Ribid moodustavad akende ülaservas päikesevarju, seinapinnale
annavad ribid ruumilisust.

Port Noblessner public area

Year:2013

Type:Invited competition

Status:On hold

Client:Noblessner OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Martin Hallik (landscape architect), Priit Tiimus (lighting designer)

NOBLESSNERI KVARTALI VÄLIALADE LAHENDUSE KONTSEPTSIOON
…on inspireeritud Noblessneri kvartalis esinevatest nähtustest, kus loodus võtab ehitatud
keskkonna aeglaselt kuid järjekindlalt üle.
Vanade hoonete seinapragudesse kasvavad taimed, mis lisavad olemasolevale poeetilise kihi.
Katkistest akendest lendavad sisse-välja pääsukesed. Näiliselt väljasurnud keskkonnas vohab
elu rohkem kui kunagi varem.
Sellisest esteetikast lähtub välialade kujundus, kus erinevad sillutisetüübid omavahel põimuvad
ning kohati metsiku kooslusena mõjuv haljastus sellest läbi tungib.
Arhitektuurne keel, materjalid ja taimeliigid on valitud Noblessneri kvartalile iseloomuliku
industriaalse keskkonnaga kooskõlas, ilma, et oleks vajadus olemasolevat pehmendada.
Pakutud lahendus toetab kvartal tänapäevaseid kasutusviise ja annab alale uue kihistuse, mis
on loomulik järk ala arengus.

LAHENDUSE LÄHTEPUNKTID
IDENTITEET
Alal on tugev ajalooline identiteet, mida tasub rõhutada. See on ka arhitektuurse lahenduse lähtepositsiooniks.
Nobeli rajatud militaarne taust, laevatööstus, naabruskonnas asuvad lennusadam ja mereväebaas.
Noblessneri kvartali välialade arhitektuurne lahendus pakub ajaloolise identiteediga haakuva kaasaegse
linnakeskkonna.
SEOS LINNAGA
Ala ei peaks käsitlema kui eraldiseisvat kvartalit vaid kui hästitoimivat osa linna tsirkulatsioonist. Ala
aktiviseerimiseks tuleks anda eelkõige head ligipääsud kalamaja pargist, kultuurikilomeetrilt ning mööda mere
äärt lennusadama poolt. Lisaks logistilistele ühendustele peaks tegevused ning programm toetama ala
lülitamist kohalikku linnaellu ja elanike teadvusesse. Kogukonnaaed, turg, peod, kontserdid, üritused jmt.
SEOS MEREGA
Mere poolt lähenedes võiks Noblessneri sadamal olla oma maamärk, “värav”, mis juhataks merelt tulijad
turvaliselt randuma. Selleks saaks kasutada alal olemasolevaid vanu valgustite maste ja kraanade
konstruktsioone. Tulevikus tuleks juurutada veetakso ideed mis seoks Noblesnneri kvartali teiste linna
sadamatega.
AKTIIVNE VEEPIIR
Maismaa ja mere füüsiline kokkupuutumine ning nendele kokkupuutepunktide erinevate funktsioonide loomine
– ujuvplatvormid vee pinnal, pingid kai serval ning terrassid jahtklubi ees. Alale lisab mitmekesisust see, kui
veele pääseb lähedale, pääseb seda katsuma.
PROGRAMM
Alale annavad aktiivse iseloomu erinevate tegevuste ristumised nagu purjetamine, restoran, kontserdid,
tööstus, sukeldumine, ekstreemsport, kanuutamine, peod. Tegevuste kõrval on funktsioone toetav avalik
linnaruum, kus peatuda ning erinevaid tegevusi jälgida ning neist osa saada.
Kvartali keskväljakul peaks olema võimalik mitmesuguste erinevate stsenaariumite läbi mängimine. Siia on
loodud kineetiline linnaruum, mis kord on konsterdiplats, kord välikino ning kord kaetud katusega turg.
KLIIMA
Alale on praegu iseloomulik totaalne avarus ja tuultele avatud olek. See seab teatud kasutuspiirangud.
Seetõttu on loodud valgustuse, haljastuse ja liigutatavate väikevormidega intiimsemaid kohti, mis pakuvad
privaatsust ja varju tuulte eest. Samas säilib suvisema kliimaga võimalus väikevorme või konteinerhaljastust
liigutada ja merele orienteeruda.
SEOTUD ELEMENDID
Ala koosneb eriilmelistest väikestest väljakutest, terrassidest, väikevormidest, linnaruumi atraktoritest ja
haljastuste kooslustest mida seob ühendustee. Väljakud ja terrassid on seotud neid ääristavate hoonete ja
funktsioonidega mistõttu tekib igale terrassile hoone sisust lähtuv omapära.

Jaan Poska sculpture

Year:2014

Type:Open Competition

Status:Honorary Prize

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann, Kristiina Tuubel (TAIKONAUT)

Pakume oma lahendusega välja kujundi, milles on ühte sulatatud mitu Jaan Poska elu ilmestavat teemat, mille ühisnimetajaks on dünaamiline tasakaalukus: suutlikkus endale kindlaks jääda ka ebakindlates oludes, võime ühildada pealtnäha vastandlikke suundumusi ja tasakaalukas edaspüüdlikkus.
Jaan Poska elus ja töös ilmnevad mitmed pealtnäha vastandlikud suundumuspaarid, ometi suutis ta neid kadestusväärsuse tasakaalukusega koos hoida ning lausa enda tugevuseks muuta. Poska sündis Eesti soost perre, kasvas üles ja omandas üldhariduse venekeelses keskkonnas, jäädes samas lõpuni Eesti-meelseks. Eeliseid, mida Poskale andsid laitmatu vene keele oskus ja Vene mõttemaailma tundmine Tartus 1920. aastal aset leidnud Eesti-Vene rahuläbirääkimiste ajal Eesti delegatsiooni juhina, on raske üle hinnata. Poska elu algas muldpõrandaga talutoast, selle lõpuaastad aga möödusid suures ja uhkes elamises omaette salongiga regulaarseteks külaliste vastuvõttudeks. Ometi ei unustanud
Poska kunagi oma tagasihoidlikke juuri – sellest annavad eri tasanditel märku nii tema korduvalt paigatud tööportfell, tema pragmaatilisus, võime alati kahe jalaga maa peal püsida kui ka asjaolu, et ta kaasas Eesti-Vene läbirääkimiste meeskonda mitmeid oma kodukandi mehi. Suutlikkus ebastabiilses olukorras endale kindlaks jääda ja siiski vastaspoolte vahel ühismeelt tekitada avaldub Poska puhul enim just sündmustes, mille järgi Eesti rahvas teda tõenäoliselt kõige paremini mäletab, nimelt Eesti-Vene rahuläbirääkimistes, kus tema vankumatus ja tasakaalukus võitis lõpuks ka vastaspoole sümpaatia ning viis märkimisväärselt soodsate lepingutingimusteni ja – mis peamine – Eesti riigile ajaloolise iseseisvuse saavutamiseni.
Pragmaatilisus ei ole tingimata positiivne omadus: see võib tihtipeale suubuda olemasoleva olukorraga leppimisse ning lühiajaliste hüvede tagaajamisse. Kuid Poska puhul seda öelda ei saa. Tema elu iseloomustab tasakaalukas, kuid sitke edasipüüdlikkus, mis lubas tal jõuda esimeseks eestlasest tunnustatud vandeadvokaadiks (mis omakorda avas tee teistele eestlastest vandeadvokaatidele) ning esimeseks eestlasest Tallinna linnapeaks.
Meie poolt väljapakutud lahendus sõlmib eelpool mainitud aspektid kokku üheks abstraktseks kujundiks:
1. Pinge kitsa aluse ja Poska stabiilse kehahoiaku vahel väljendab tema võimet ebastabiilses olukorras tasakaalu hoida.
2. Kaks lahknevalt algavat haara, mis suubuvad üheks laiemaks jooneks, väljendavad Poska oskust ühildada vastandlikke poolusi nii endas kui endast väljaspool.
3. Poska sitket edasipüüdlikkust väljendab külgvaates järjekindlalt tõusev joonesuund.
4. Poska varakult lõppenud elu, mis ei lubanud tal oma saavutatut täiel rinnal nautida, väljendab asjaolu, et tema kuju ei paikne päris tõusva joone tipus – joon jätkub, viidates tähenduslikkusele, mille tema teod omandasid alles edaspidistes sündmustes, ja uutele võimalustele, mis tänu nendele tekkisid.
Usume, et lisaks ühe Eestile kriitiliselt olulise inimese mälestamisele omavad mainitud aspektid – tasakaalukus ebastabiilses olukorras, eri suundumuste ühildamise võime ja edasipüüdlikkus – ka laiemat üldistusjõudu: need toimivad ka tulevikku vaatava meeldetuletusena sellest, et hetkel saavutatud tasakaal on endiselt habras, vajadus vastandlike pooluste vahel ühismeelt leida ja hoida on endiselt õhus ning enesega rahulejääv paigalseis tõotab tumedamat tulevikku. Nii kehastab meie poolt väljapakutud lahendus Jaan Poska mälestussambale oma mängulise, dünaamilise iseloomu kõrval (või just tänu sellele) ka ühte kaalumist väärivat käitumismudelit või eeskuju edasiseks.

Tallinn Harbour area urban planning

Year:2014

Type:Open / Invited Competition

Scale:90000 m2

Status:Honorary Prize

Client:Port of Tallinn

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Planeeringulised ideed
Tänases olukorras justkui tühjal territooriumil ja selle kontaktalal on tegelikult mitmeid keskkondlikke, ruumilisi ja kokkuleppelisi tegureid, mis planeeringulist lahendust mõjutavad:
Ala piirnemine merega on keskkondlikust seisukohast kindlasti üks olulisemaid. Mere äärde tuleb tagada ligipääsud. Siin on mõnus suvel jalutadada ja kruiisilaevu vaadata. Merele avanevaid vaateid nii planeeringu alalt kui ka planeeritavast hoonestusest on maksimaalselt ära kasutatud. Samuti on arvestatud mere poolt kvartalile ja linnale avanevate vaadetega.
Välisruumi, terrasside ja funktsioonide paigutamisel on arvestatud päikse ja ilmakaartega. Sisetänav tekitab tuultele varjatud kuid päikselisi platse kvartali sisemusse.
Üldplaneeringuga määratud rohekoridor piki Rumbi tänavat mere suunas ning samal teljel kulgev rannapromenaad, mis liigub mere äärt mööda Logi tänava planeeritud majade poole on konkreetsed linnaehituslikud ruumilised kokkulepped millega tuleb arvestada ning mis ala kasutust tulevikus kindlasti mõjutavad.
Logi tänava hoonestuse lahendus on kehtiva detailplaneeringuga üsna täpselt fikseeritud. Kuigi arhitektuursed detailid on veel lahtised võib arvestada, et alast põhja suunda tuleb viis pikliku kujuga hoonet, mille vahele jääb avalikult kasutatav linnamaastik.
Ülalnimetatud tegureid arvestades joonistuvad välja uue kvartali planeeringulised ideed.
Kehtiva üldplaneeringuga määratud rohekoridor piki Rumbi tänavat kuni mereni määrab ala lõunaservale laia päikeselise tänavamaastiku. See on 25-55m laiune ala koos puiestee, haljasalade ning erinevate istumisvõimalustega. Rohekoridoriga parallelselt on kavandatud  kanal, mis saab vett läbi truubi merest. Kanali lõuna poolsel serval on astmestik kus saab istuda, üle kanali lähevad laiad sillad. Linna poolt liikuja näeb siit juba merd ja kruiisilaevu. Kruiisituristid, kes siit kaudu linna poole liiguvad, näevad taamal nii City kui Vanalinna torne. Rohekoridori äärse hoonestuse tänavafront on linnaga suhtlev – siin asuvad erinevad kaubanduse ja teeninduspinnad. Rohekoridori keskmine osa on laiendatud moodustades väikese väljaku erinevate tänavakohvikute jaoks.
Rohekoridoriga sarnane linnaruum jätkub ka mereäärsele promenaadile. Promenaadil on samuti kavandatud nii madal- kui kõrghaljastust, haljasalasid, erinevaid liikumis- ning istumisvõimalusi.
Promenaadi põhjapoolse otsa juurest algab diagonaalne vaatekoridor kust avaneb vaade Oleviste kiriku tornile.
Vaatekoridor on oma olemuselt kogu kvartalit tervikuks siduv kaubandus ja teeninduspindadega ääristatud vahekäik ehk sisetänav. Sisetänav laineb kohati väiksemateks väljakuteks, kus saab korraldada erinevaid sündmusi. Sisetänavat ääristav hoonestus ning väljakute asukohad on kavandatud nii, et väljakud saavad piisavalt päikesevalgust. Siia on kavandatud väikevorme ja haljastust, välikohvikuid kust avanevad ootamatud vaated mere ja vanalinna suunas. Sisetänaval tekkiv linnaruum on tihe ja inimmõõtmeline, luues hubase ja tuulte eest varjatud keskkonna. Sisetänav koos väljakutega on ala kuhu saab kujundada oma eripärase identideediga miljöö, seetõttu on sisetänav ka kvartali maamärgiks.
Sisetänavale pääseb kõikidest kvartali külgedest – üks ligipääs on mere poolt ja üks Logi tänava poolt ehk vaatekoridoride tippudest, üks ligipääs on Logi ja Tüüri tänava ristmikult, üks ligipääs Tüüri tänavalt ning üks ligipääs Rumbi tänava ehk rohekoridori poolt. Sedasi on tagatud kvartali toimimine iseseisvalt kuid ka siis kui naaberalad välja arendatakse. Nt. tulevasel Logi tänava elanikul on kvartali büroosse või teeninduspindadele väga kerged ligipääsud.
Sisetänav ning selle ligipääsud kvartali servadest määravad ka kvartali krundijaotuse. Ideeliselt on võimalik kogu ala arendada ka ühe krundi kaupa.
Energiasäästlikuse põhimõtteid järgides võiks kasutada merd nii kütte- kui jahutusallikana. Rohekoridori loodud kanal lihtsustab sillutatud alalt sadevete äravoolu.

Arhitektuurne idee
Arhitektuurselt on mahud nagu kildudeks purunenud jäämassiiv, mille lõhed on tekkinud ruumiliste mõjude tõttu. Jäätükid tähistavad kvartalis hoonestuse gruppe ning tükkide vahele tekkinud tühimikud sisetänavat, ligipääse ja väljakuid. Mahtude plaaniline murdmine võimaldab hoonetest paremaid vaateid ning tagab ruumides paremad valgustingimused.
Mahud paiknevad ala servades tihedamalt ja defineerivad kvartali piiri, kvartali sisemuses murenevad õhulisemaks struktuuriks.
Kvartal on ääristatud lõuna poolt rohekoridoriga, ida poolt promenaadiga, põhja poolt Tüüri tänavaga ning lääne poolt Logi tänavaga. Hoonestus moodustab kõikides kvartali külgedes konkreetse tänavafrondi, mida katkestavad selgelt artikuleeritud ja kaetud portaalidena kvartali sissepääsud.
Mahtude kavandamisel on arvestatud Logi tänava kortermajade teljestikuda nii, eri kvartalite majade otsad ei satuks täpselt vastakudi vaid vaataksid teineteisest mööda võimaldades paremaid kaugvaateid mõlema ala hoonetest.
Kvartali hoonestus on kavandatud ühe kõrgusega.
Hoonete funktsioonide osakaalude määramisel on lähtutud võistlustingimustest, samas on tänu paindlikule tüpoloogiale funktsioonid lihtsalt ümbermängitavad. Ala täisehituse ja haljastuse protsendid arvestavad üldplaneeringuga.

Mardi 9 Apartment Building

Year:2014

Type:Invited Competition

Scale:3860 m2

Status:I Prize; Built

Client:Barensholm OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Mardi tänava kortermaja idee on edasi kanda Keldrimäe ajaloolist hõngu, kus hoonestus oli tihe ning inimmõõtmeline. Uus kortermaja on jagatud kolmeks väiksemaks erineva välisviimistlusega ja mahuliste liigendustega osaks, nii moodustab uus maja ümberkaudsete ajalooliste hoonetega linnaruumiliselt tervikliku ansambli.
Tagasi astuv ning rõdudega liigendatud esifassaad lisab suurele hoonemahule inimliku skaalat ning pakub lõunapool paiknevatele korteritele piisava suurusega rõdusid / terrasse.
Rõdude laius on valitud selliselt, et mahuks söögi laua taga einestama ning lõuna- ja õhtukaare päikest nautima.
1. korruse tänava perimeetrisse on paigutatud maksimaalselt äripindu.
Trepikodade vahele 1. korrusele ning osaliselt -1 korrusele parkimiskohtade otstesse on paigutatud korterite panipaigad. Lisaks on mõlema trepikoja juures üldkasutatavad panipaigad jalgrataste ning lapsevankrite hoiuks.
Hoone on kavandatud -1 ja 1. korrusel post-plaat süsteemis, mis võimaldab hilisemaid ümberkorraldusi äripindadel. 2. kuni 7. korruseni on planeeritud kandvad raudbetoon seinad.
Magamistubade aknad on planeeritud kahes osas – ülemine avatav ning alumine mitteavatav. Selline lahendus võimaldab alumist akent käsitleda kui piiret ning akent tervikuna kui “prantsuse” rõdu.

“Nobjekt” installation

Year:2013

Type:Installation

Status:Built

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla (KUU); Maarit Murka, Vytis Puronas

Nobjekt ei otsi vaatajat. Tegemist ei ole teose ega sõnumiga. Ülespanekut iseloomustab kõige paremini sõnapaar- no objekt, mitte objekt. Vorm ei oma tähendust iseenesest, vaid toetab ja ümbritseb mõtet ning protsessi. Projekti on kaasatud eri valdkondade esindajad, siduvaks jooneks huvi leida ühisosa, mis on hetkes eksisteeriv ja ei tegele niivõrd uue vormi loomisega, kuivõrd vana vormi analüüsi ja struktureerimisega.

Idee motivaatoriks sai klassikaline kasti kujund, mis omab ise tugevat märgilist tähendust ja iseloomustab koostoimimise printsiipe. Mis on kasti sees, on kasti sees ja mis jääb kastist välja, on kastist väljas põhimõte. Publiku jaoks loodi eri tasanditega ruumiemotsioon, mis mõtestab loomisprotsessi erinevaid aspekte. Nobjekt viib vaataja kolmele eri tasandile, mida Freud on kõige paremini sõnastanud: Id ehk Miski, Ego ehk Mina ja Superego ehk Ülimina. Id-i mõttelaadi on kutsutud primaarprotsessiks. Ego on ratsionaalne, naudingut edasilükkav, probleeme lahendav ja ennastsäästev mõttelaad. Ego tegevused hõlmavad intellektuaalseid valdkondi nagu taju, loogiline mõtlemine ja mälu. Ego on juht, kes langetab raskeid otsuseid. Superego areneb välja kõige viimasena ning kontrollib Ego käitumist ja ka mõtteid. Superego on ühiskonna viis korra saavutamiseks.

Nobjekti tasandid, mis läbivad kasti vormi, sümboliseerivad Ego ning selle all ja kohal olevat. Ruumis liikudes on vaatajal võimalik ennast eri tasandite vahel tunnetada ja tajuda loomingu psühholoogilisi diskussioone. Freudi sõnul ei ole Id- l, Egol ega Superegol kindlaid piire ja nad pigem sulanduvad üksteisesse. Ühiskond eeldab selle liikmetelt korda ning vormi. Kaasajal kasutusel olev kastisüsteem ühiskonnakihtide ja liikmete vahel ilmestab olukorda, kus Ego ennast säästev mõttelaad hästi peegeldub. Kastidesse paigutatakse ka vabamõtlejad ja loomeinimesed. Inimkond on tasandite vahel stagnatsioonis.

Tallinn Architecture Biennale

Year:2013

Type:Exhibition work

Client:Eesti Arhitektuurikeskus

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla (KUU), Eik Hermann, Siiri Vallner (KAVAKAVA)

Taaskasutades sotsialismi: Narva maantee / TAB kuraatornäituse töö UUS HOLLAND

Narva maantee kujunemisel on mitmed sotsiaalsed ja poliitilised põhjused. 20. sajandi alguses asus Narva maantee keset sadamarajooni, kus oli palju kitsaid tänavaid ja kanaleid. Vaatamata pealtnäha huvitavale tänavavõrgustikule ei olnud rajoon hea kuulsusega, sest oli elupaigaks ka kõige vaesematele elanikkonnakihtidele.
Juba Eesti Vabariigi algusaastatel hakati Narva maanteest aegamisi kujundama esindustänavat. Tõelise hoo sai see protsess sisse siiski alles peale Teist maailmasõda. Protsess kulmineerus ettevalmistustega 1980. aasta olümpiamängudeks, sest just mööda seda tänavat liikusid kõrged külalised Pirita Purjespordikeskuse suunas. Peamiseks esinduslikkuse saavutamise võtteks oli kõige ebasobiva vaateväljast blokeerimine: mereäärne piiritsoon ja tööstus varjati katkematu hoonestusega; mere poole suunduvad tänavad taandati kangialusteks läbipääsudeks või muudeti tupiktänavateks. Mere poole jääv ala määrati sellega linnaehituslikus plaanis “kopitama” ning Narva maanteest sai üks Tallinna igavamaid tänavaid.
Taasiseseisvumise järel probleemid linnakoega üksnes süvenesid. Narva maantee täitus autodega ning kvartalisisestest hoovidest said kinnised parklad. Kangialused ühendused mere suunas suleti sellega lõplikult.
Nii võib rääkida kaheetapilisest protsessist: Nõukogude aja massidekesksus ja individuaalsete algatuste pärssimine valmistas pinnast ette sellele järgnenud äärmuslikuks enesekesksuseks. Näiteks suretas kolhooside loomine välja elujõulise väiketootjate võrgustiku ning supermarketid ja intensiivne põllumajandus said sestap nagu lahtistest ustest sisse murda. Millestki samalaadsest saab rääkida ka avaliku ruumi puhul: avaliku ruumi käsitamine äärmuslikult avatuna tekitas iseseisvuse tingimustes vastureaktsioonina vajaduse täielikult sulguda individuaalsetesse kookonitesse; “ülalt alla” planeeringud tõid kaasa võimetuse ühistegevuslikuks konstruktiivsuseks; massidekeskne ökonoomsust taotlev ühistranspordisüsteem asendus valutult autokultusega. Narva maantee ja selle lähiümbrus on selles mõttes ehe musternäide hoopis laiemast probleemidevõrgustikust.
Mida selles olukorras ette võtta?
Narva maantee võidaks oluliselt mitmekesisuses, kui lõhkuda kuiv ja monoliitne tänavafront ning taastada mere poole suunduvad läbipääsud. Häda on aga selles, et tänavafrondi tagune linnaruum on aja jooksul lootusetult kängunud – läbipääsuteed jõuaksid läbi eimillegimaa tarani, mis ümbritseb sadama suletud territooriumi. Peale suhteliselt sissepoole pööratud Tallinna Ülikooli linnaku puuduvad selles kandis igasugused ligitõmbavad punktid. Niisiis on tegemist surnud ringiga – ala on kängunud, sest puuduvad ligipääsud; aga ligipääsud puuduvad, sest ala on kängunud. Kuigi on ilmne, et alal on potentsiaali, on vaja patiseisust välja murda.
Nõukogude riik sündis kollektiivsuse tähe all. Ometi jäi koostööideaal selles üksnes sõnakõlksuks, sest kõik otsused sündisid kõrgemal ning ülejäänuil ei jäänud üle muud, kui kuuletuda. Hoopis enam käiksid mainitud ideaaliga kokku “alt üles” toimuvad otsustusprotsessid, mis lähtuvad kogukondlikest algatustest. Nii ei pea me ka Narva maantee ja selle lähiümbruse puhul õigeks panna ette lõpuni viimistletud lahendusi. Hoopis olulisemaks ülesandeks peame kohaliku kogukonna teket ja aktiveerimist. Et see juhtuks, oleks vaja kaht asja: esiteks peaksid kohalikud elanikud tajuma endist Uus-Hollandi piirkonda ühtse identiteediga alana; teiseks peaksid nad tajuma selle piirkonda potentsiaali, selle võimaluste välja, mis ulatuks oluliselt kaugemale sellest, mis parajasti silmaga näha on. Pärast seda oleks kohalike tõmbekeskuste teke ja uute läbipääsude loomine üksnes ettevõtmise küsimus. Aga kuidas nii kaugele jõuda? Selle lahtise küsimuse sümboliseerimisega tegeleb ka meie näituseprojekt.

 

Kiviõli Adventure Centre

Year:2007-2014

Type:Administration building

Scale:1600 m²

Status:Built

Client:SA Kiviõli Seiklusturismikeskus

Team:Koit Ojaliiv

1976. aastal käsitles Tiit Kaljundi ühes oma eksperimentaalses projektis Ida-Virumaa tööstusrajoonide problemaatikat. Üks tema ettepanekutest kannab nime “Kaevandusrajoonide aherainemägede arendamine rekreatsioonimaastikeks”. Joonis selle kõrval kujutab suusahüppajat ja mäesuusatajat, taamal hüppemäge ja mäesuusarada. Tollal ei saanud sellest ettepanekust tuhkagi. Täpselt veerand sajandit hiljem asus grupp fanaatikuid – Kaljundi ettepanekust aimugi omamata – Kiviõlis ühele sealsetest poolkoksimägedest analoogilist ideed ellu viima. Eesmärgiks oli rajada aasta läbi kasutatav keskus nö adrenaliinihulludele: suvel rohkem motospordi võtmes, talvel mäesuusa- ja lumelauahuvilisi silmas pidades. 6 aastat hiljem kaasati projekti ka arhitekt Koit Ojaliiv, sest rajatav keskus vajas keskusehoonet. Veel 6 aastat hiljem – täpsemalt, tänavu 11. oktoobril – olid asjad lõpuks nii kaugel, et keskusehoone ametlikult avatuks kuulutada.  Projekti keerukusest ja kulukusest tulenevalt tekkis selle elluviimisse ikka ja jälle seisakuid. Seisakud andsid Ojaliivile, kellel oli esialgu veel koolgi lõpetamata, kuid kel nüüdseks on üht-teist juba saavutuste poolelt ette näidata, võimaluse ühtlasi jälgida enda arengut arhitektina. Esialgne, 2008. aastaks tehtud, suuresti kastikujuline eskiislahendus asendus 2009. aasta eelprojektis orgaaniliselt maastikusse sulanduva, lausa sellest välja kasvava vormiga. Teenindushoone on näoga mäe ja lõunapäikese poole, nii et kui külastajad autoga mäe kõrvalt poolkaares lähenevad ja keskuse parklasse jõuavad, satuvad nad esialgu silmitsi maja tagaküljega. Parkla ja mäe vahele jääb suusaradade servast moodustunud vall, mille sisse teenindushoone ongi “istutatud” ja mida see loomuldasa pikendab. Kaks maja esimesele korrusele jäävat läbikäiku – üks õuest ja teine läbi fuajee – toimivad omalaadsete lüüsidena, mis lubavad liikumist välja- ja sissepoole jääva vahel, ning maja ise omakorda lukuna, mis keskuseala ühtseks piirkonnaks seob.Otsus suunata hoone esikülg mäe poole on ühtlasi aidanud kaasa maja energiatõhususe suurendamisele: suured klaaspinnad jäävad lõunasse, samas kui põhjasuunda jääval tagaküljel on vaid väikesed aknad.Energiatõhususe poole pealt väärib esiletõstmist veel asjaolu, et hoonet kütab poolkoksimäe sisesoojus. Üks kandvamaid märksõnu hoone lahenduse juures on tehislikkus, industriaalsus. See valik toetus asjaolule, et keskuse juures ei ole õigupoolest midagi looduslikku: kõik on tehislik, alates mäest endast kuni kõigeni, mis seda ümbritseb. Sellest tulenevalt sai hoone välispindade materjaliks valitud Cor-Ten teras, mis 2009. aastal, kui hoone projekteeriti, ei olnud arhitektide seas veel sugugi sedavõrd (üle)ekspluateeritud kui praegu. Roostepruunile Cor-Tenile sai duetipartneriks valitud paakinud puit, mida on palju ka siseruumides. Kui idee seikluskeskuseks oleks sündinud puhtalt ärilistel kaalutlustel, siis ilmselt seda hoonet praegu ei oleks. Taotlus EAS’ilt toetuse saamiseks sisaldas arvutusi hoone maksumuse kohta, mis sisseandmise hetkel tundusid igati realistlikud, kuid mis aasta hiljem, buumijärgses olukorras, kui taotlus lõpuks rahuldati, osutusid vananenuteks ning pehmelt öeldes optimistlikeks. Seda, et keskus sellest hoolimata ikkagi sündis, võib pidada omamoodi väikseks imeks, mida ei oleks olnud võimalik saavutada ilma kõigi osapoolte kompromissideta.

Tekst Eik Hermann (väljavõte Maja 2013-3 artiklist)

Fotod Kaido Haagen ja Joel Kopli

 

Karepa private house and harbour building

Year:2013

Type:Open Competition

Scale:60m2, 100m2, 180m2

Status:I Prize

Client:Restezin OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Arhitektuurivõistlusega otsiti „ühelt poolt kaasaegse eesti maakodu ning teisalt kaasaegse väikesadama hoone eskiislahendust, mis lähtuksid Lahemaa ja täpsemalt Karepa piirkonna külaarhitektuuri ruumilistest ja kultuurilistest eripäradest“. Antud tööga on püütud kaasajastada Eesti mere äärset maakodu lähtudes nii sisulistest kui ka keskondlikest aspektidest. Sadamahoone puhul on eesmärgiks võetud, et uus sadamahoone saab olema Türineeme poolsaare ruumiline ja ka sisuline atraktor.
Eluhoone
Eluhoone kujuneb seest väljapoole arvestades seejuures kuidas perekond siin elab ja toimetab; milline on argipäeva kulgemise rütm jne. Hoone loomisel sai aluseks võetud arhetüüpne Põhja-Eesti rehielamu, kus ümber rehetoa paiknesid erinevad kambrid ja ulualused. Rehetuba oli selle hoonetüübi kese. Rehielamu olemust kaasajastades oleme rehetoa põhiplaani muutnud ruudu kujulisest risti kujuliseks nii, et hoone kese ulatub kõikides hoone külgedes peaagu välisfassaadini luues igale hoone küljele ulualuse. Erinevad funktsioonid koonduvad ümber keskse ala või ka vastupidi – keskne ala on viidud läbi eri funktsioonide fassaadini.  Keskse ala ja fassaadi piirile tekib igas suunas ulualune, millel on igas suunas ka eri funktsioon. Ulualused pikenevad räästa alt välja terrassideks.  Eluhoone paikneb poolsaare tipus, mis võimaldab hoone kolmest küljest kontakti merega. Lahendus pakub välja kõigis artikuleeritud vaateid kõigis kolmes suunas. Sisemine ruumilahendus on paigutatud vastavalt päikese liikumisele. Hommiku päikesesse (ja ühtlasi sadama suunas) avaneb köök. Elutoa suund on õhtupäikesesses (ja ühtlasi ranna suunas). Kõige kaunima vaate – päikese valgustatud põhjakaare mere – suunda on orienteeritud söögituba. Ulualuste kaasaegse lisandina on ette nähtud liigend- või lükandluugid. Luugid on kaitseks nt. karmimate ilmastikuolude või paharettide eest. Samuti võimaldavad luugid erinevatel terrassidel erinevaid varjatud ja poolvarjatud stsenaariume luua. Avatud asendis annavad luugid fassadidele huvitava lisakihistuse andes vihjeid kunagise piirvalvetorni konstruktsioonide esteetikast. Sarnast võtet on kasutatud ka abihoone akendel. Esimese korruse funktsionaalsete ühikute siseruumi poolsed seinad on massiivseinad, mis aitavad stabiliseerida hoone sisekliimat. Hoone teisel korruse ühisala jätkub samuti räästa aluse ulualuse ning rõduga õhtupäikese suunas. Ülejäänud külgedele on teisel korrusel paigutatud magamistoad ja abiruumid.
Abihoone
Eluhoone abihoone on lahendatud võimalikult lihtsa ja ratsionaalsena nii mahult kui sisult. Kaks magamistuba on merepoolsete vaadetega kõrvuti. Nende vastas on garaaž ning garaaži ja magamistubade vahele jäävad väike tuulekoda ja koridor ning WC. Abihooone on kavandatud „laka paealsega“. See vähendab köetavate ruumide mahtu ning võimaldab nt. suvekuudel rohkemaid magamiskohti.
Sadamahoone
Sadama hoone kujunemisel sai oluliseks aluspunktiks võetud olemasolevate paadikuuride rütm ning siluetid mere poolt vaatades. Uue sadamahoone mere poolne siluett järgib olemasolevate paadikuuride siluetti moodustades nendega ühtse tervikansambli. Sadama sissepääsu poolne sein on lükatud kergelt viltu millega on loodud olulisemate sissepääsude ette kaetud terrass. Katuse kuju ja kalded on nii ida kui lääne küljel sarnased paadikuuridega kuid kuna hoone järgib täpselt detailplaneeringuga ette antud hoonestusala siis on maja justkui diagonaalselt pooleks lõigatud. Kokkuvõttes on keskkondlikest mõjutustset, funktsionaalsest skeemist ning tehnilistest piirangustest vormunud atraktiivse välisvormiga kuid sisult lihtne sadamahoone. Ka sadama hoonel on sarnaselt abihoonega ette nähtud võimalus pööningu kasutamiseks.

Telliskivi 60A conversion

Year:2013

Type:Renovation / conversion

Scale:2000 m2

Status:Built

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

A conversion of a military industrial building to retail and cafe spaces

 

Graphical design by Triinu Silla, photos by Tõnu Tunnel

Puppet Theatre extension

Year:2013

Type:Open Competition

Scale:1150 m2

Status:Honorable Mention

Client:Estonian State Puppet Theatre

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Võistlustöös on pakutud välja Nukuteatri juurdeehituse arhitektuurne visioon. Võistlustöö eesmärk on vanalinna konteksti silmas pidades siduda omavahel muuseumi- ning teatrimaja hoovipealse juurdeehituse abil ühtseks funktsionaalseks tervikuks. Juurdeehituse koosseisus on lahendatud suur „blackbox“ tüüpi teatrisaal koos abifunktsioonidega ning katuseterrass. Korrigeeritud on ka vähesel määral olemasolevate hoonete ruumiprogrammi.

Üheks peamiseks ideeks on uue hoone abil kahe olemasoleva hoone visuaalne ühendamine sellisel viisil, et lõpptulemusena joonistuksid kõik kolm hoonet tänavalaotises selgelt välja. Seetõttu on hoone kõrgem külg paigutatud lubatud ehitusjooneni olemasolevate hoonete vahele järgides nende räästa ja harja kõrgusi. Uus fassaad saab alguse väikese tagasiastega muuseumihoone tulemüürist ning liigub teatrihoone poole paralleelselt muuseumihoone esifassaadiga. Sarnaselt olemasoleva aiaga muudab fassaad ühel hetkel suunda ning liitub lõpuks teatrihoone sisehoovi tagumise seinaga. Selline lahendus suhtub lugupidavalt teatrihoone tänavapoolsesse mahtu tuues viimase hoonetegrupist selgemini esiplaanile. Väike sisehoov jääb seega Nunne tänava sihile avatuks. Paraneb ka päevavalguse pääsemine teatrihoone fuajeesse.

Fassaadi materjaliks on valitud vanalinnas laialt levinud paekivi. Olemasolevate hoonete hoovi poolsed küljed on samuti laotud paekivist, mistõttu liitub uus fassaad olemasolevate seintega justkui valatult. Uus maht on kui tagasihoidlik vahelüli kahe ajaloolise hoone vahel aidates viimastel oma eristumisega tänavapildis paremini esile tulla. Sulandamaks uut fassaadi Nunne tänava olemusega on uues fassaadis kasutatud muuseumi fassaadi akende rütmi. Kuna aga teatrisaali tagumine külg, millel puudub vajadus päevavalguse jaoks, hõlmab suurema osa uuest fassaadipinnast siis puudub vajadus ka reaalsete akende jaoks. Sellest tulenevalt on fassaadil kasutatud aknaid markeerivaid nišše, mis on müüritud vertikaalse vuugiga peakividega. Vastavalt vajadusele ning korruste kõrgusele on akende niššide vahel üksikud suuremaid akna- ja ukseavad, mis
annavad kogu uue hooneosa fassaadile teatrile omapärase salapära.

Teisieks oluliseks ideeks oli erinevatele tasapindadele hoovide ja terrasside loomine, et lisaks kirjeldatud ruumiprogrammile luua uue hoonega kogu kompleksile veel lisaväärtusi. Hoone esimese korruse uue fuajee osa kõrvale jääb sisehoov kuhu saab rattaid parkida ning etenduse vaheajal värsket õhku hingata. Hoovi kõrval on abiruum kuhu on ette nähtud sorteeritud prügi kogumise konteinerid, hoovi / maja korrastuse inventar jmt. Teise korruse fuajee kõrvale on tekitatud terrass-aed, mis on intiimsem ja kuhu on paigutatud konteiner haljastust. Teatri poolses nurgas on osa terrassi käidava klaaspõrandaga, mis tekitab huvitavaid perspektiive ja mängulisust. Kolmandale korrusele teatrisaali peal paikneb teatrisaaliga praktiliselt samas mõõdus terrass-välilava, mille ruumilised tingimused on sobivad väga erinevateks stsenaariumiteks.
Siin saavad toimuda etendused, välikino, välinäitus, hooajaline välikohvik jmt. Välilava kõrval paiknev kohvik-galerii rikastab ruumi mitmeti kasutatavust veelgi.

Uue hoone tasapindade kõrgusmärkide planeerimisel on oluliseks peetud universaaldisaini põhimõtteid. Korruse kõrgused on planeeritud nii, et need ühtiksid olemasoleva teatri korruse kõrgustega. Lisaks on uude hoonesse planeeritud lift, mis ühendab omavahel kõik korrused keldrist kuni katuseterrassini.

The concept of contemporary loghouse

Year:2013

Type:Private House

Scale:100-400m2

Status:Ongoing

Client:Finnlamelli Eesti OÜ

Team:Joel Kopli

The main idea behind this project is to follow long traditions of loghouse architecture while still providing modern and contemporary aesthetic that matches the needs of nowadays people. By linking the traditions with contemporary architecture the house becomes suitable for many different surroundings.

The wooden house is based on the 3×5.4m unit. Without losing overall concept it provides different opportunities to adjust the volume of the building or the space program according to the needs of inhabitant.

The proposed solution is suitable for a family of 4-6 members. The house is divided into three different zones: on the right wing there are mainly bedrooms, on the left auxiliary rooms and in the middle the spacious livingroom with kitchen and dining.

Livingroom is the “heart” of the building. High ceiling and large glass windows gives „air“ and if possible, offers stunning views to the surrounding. Livingroom can be opened to the private terrace protected by two wings of the building. Livingroom ceiling becomes smoothly eaves which breaks boundaries between internal and external even more. In the middle of the livingroom there is an open fireplace that divides the livingroom into different zones and creates warm feeling of home.

The best solution would be when longest side of the house is oriented to the south or north. In summertime the salient roof protects the livingroom against direct and excessive sunlight while in wintertime the sun gives passive energy through large windows.

In both exterior and interior there has been used natural and dignified materials such as wood – logs and plywood, stone and steel.

Tartu mnt 85 site analysis and schematic design for new office complex

Year:2013

Type:Office Building

Scale:21000 m2

Client:Riigi Kinnisvara AS

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Otepää house

Year:2013

Type:Private House

Scale:200 m2

Client:Finnlamelli Eesti OÜ

Team:Joel Kopli

Hoone jalajälg tekib kauni vaate maksimaalses avamises kõikidele peamistele hoonesisestele funktsioonidele. Sellest tulenevalt laieneb loodefassaadi- ning aheneb kagufassaadi perimeeter. Et vaadet võimaldada veelgi enam
on loodefassaad planeeritud täies ulatuses kahe korruselisena.
Hoonesisesed funktsioonid on paigutatud arvestamaks päikese päevast liikumist – köök paikneb hommikupäikeses, elutuba lõuna- ja õhtupäikeses ning saun hilisõhtuses päikeses. Magamistubade paiknemine loodeküljel võimaldab rahulikku und hommikutundidel ning päikeseloojanguga uinumist õhtutundidel.
Esimese korruse maht astub hoone perimeetrist sissepoole tekitades katusealuse terrassi terve loodefassaadi pikkuses. Elutoa ning söögitoa terrassi osa laieneb veelgi võimaldades avaramaid ruumikasutusi (söögilaud vms). Hoone sisemised funktsioonid nagu söögituba, elutuba ja saun, saavad seest avaneda otse kaetud terrassile. Nii tekib igale funktsioonile tinglikult oma terrassinurk just talle sobivate tegevustega.
Teisele korrusele kagu küljele on tekitatud päikeseline rõdu.

LAUD installation

Year:2013

Type:Installation

Client:Kunstimuuseum KUMU

Team:Eve Arpo, Grete Veskiväli, Lauri Eltermaa, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Ahti Grünberg, Tõnis Kalve, Taavi Tulev

LAUD (eng.: table) is a temporary open-air installation at the ground of the former arts academy. The location is in one of the most important pieces of real estate in downtown Tallinn. LAUD activates a cheerless vacant lot used for parking and creates alternatives for organizing art and other events. 50-metre-long concrete board on the ground provides a space for public lectures and exhibitions during the next months. Visitors are welcome to actively use LAUD.

Three years ago, the Academy of Arts building was demolished. By creating a temporary art gallery, we are bringing the Academy back to its plot. LAUD is a gesture, an invitation to collaborate.

Pärnu stadium

Year:2013

Type:Open competition

Scale:2200 m2

Client:City Council of Pärnu

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Staadion asub Pärnu muinsuskaitsealal, nn Rannapargi vööndis. Linnaruumiliselt võib seda ala vaadelda kui üleminekuala elamualalt mastaapsete ja monumentaalsete objektidega rannaala. Staadionihoone täiendab Pärnu Rannapargis asuvate sümbolobjektide rida. Hoone eest möödub Ranna puiestee koos kergliiklusteega. Staadionist põhja jääb väiksema krundistruktuuriga villade piirkond. Staadionist mööduv Lehe tänav on ühendus kesklinnaga, Kuuse tänav on oluline ühendus elamute ala ja rannaala vahel, mille ääres on ette näha uusi ehitisi. Hoonest läände jääb rannapark.

Arhitektuurse lahenduse aluseks on tõdemus, et tribüünihoone peab puiesteega suhestuma ja linnaruumi rikastama, mitte staadionit tänavast ’ära lõikama’ ja selga tänava poole pöörama. Pärnu Rannapargi ala on läbi aegade olnud seotud suvitamise, spordi- ja tervise funktsioonidega – siin on rannahotellid, staadion, tervisekeskus, pansionaat, spordirajatised. Nende objektide lülitamine linna avalikku ruumi annab tooni linna üldises identiteedis. Hoone põhielement on puiesteeni ulatuv katus, mis katab tribüüni ja tänavapoolset terrassi, ning seob visuaalselt tribüüni ala ja tänavaruumi. Hoone tänavapoolsesse ossa teise korruse tasandile on kavandatud terrassipind, mis rahvarohkete sündmuste puhul toimib hajumispinnana, aga suvisel ajal ka näiteks kohvikuterrassi või vaba aja veetmise kohana. Esimesel korrusel on tänavale avanevad äripinnad. Peasissepääs staadioni siseruumidesse toimub majutushoone ja tribüünihoone vahelisest fuajeest, millega on seotud ka kontor ja admin ruumid. Pääs tribüünile toimub mõlemast hoone otsas asuvast trepist teise korruse terrassi kaudu. Piletitsoon algab terrassil ruumimahtude vahel asuvatest väravatest. Invakäruga pääseb läbi fuajee tribüüni esimesse ritta kuid on ka võimalus kasutada majutuse hoone osas paiknevat lifti ning minna terrassile. Kolmekordne majutusehoone on paigutatud Kuuse tänava poole. Majutusehoone esimesele korrusele on kavandatud staadioni inventariruum ja tehnika ruum. Teisel korrusel on lisaks tubadele ka konverentsi ja toitlustuse ruum ning staadioni sekretariaat. Pargi poolt on hoone madalam ja tagasiastega. Tribüüni mahu alla on paigutatud riietus- ja olmeruumid ning 50m pikkune soojenduskoridor.

Hoone erinevate mahtude seinad laotakse kergplokkidest. Terrassi põrand on osaliselt monoliitsest betoonist ning osaliselt õõnespaneelidest. Majutusehoone vahelaed on laotud õõnespaneelidest. Tribüüni katuse toed on jaotatud kolme mahu sisse. Katuse konstruktsioon on tehtud struktuurfermidest moodustades tervikliku jäiga plaadi. Tugipostide paigutamine katuse kesktsooni tagab katuse tasakaalu. Tänavapoolses osas on katusesse lõigatud avasid, et katus kergemaks muuta. Hoone mahud on viimistletud heledate fassaadikatteplaatidega (nt. Trespa). Hoones kasutatakse 3-kordse klaaspaketiga alumiiniumraamis aknaid. Kõikide varikatuste ja triubüüni katuse alune on viimistletud puitlamellidega, mille saab süvistada valgusteid. Hoone eri osad on lahendatud kompaktsete mahtudena. Esimese korruse äripindade klaasvitriinide kohale ulatub varikatus, mis vähendab suviseid jahutuse kulusid. Majutuse hoone päikese poole jäävatel akendel kasutatakse päikesekaitseklaase. Tribüünihoone moodustab staadionile nii tuule kui helibarjääri. Teise korruse ruumimahtude vahelised avad on võimalik sulgeda väravatega. Hoone põrand on tõstetud olemasolevast maapinnast 0,5m absoluutkõrgusele +2.30, et üleujutustega kaasnevaid kahjusid vähendada. Hoone sissepääsude esised on planeeritud sujuvalt tõusvana.

Cenotaph for passed heads of state of Estonia

Year:2013

Type:Open competition

Status:I Prize

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann

Ideekavand pakub välja laine motiivi: see kannab endas nii jätkuvuse kui katkestuse, elu ja surma teemasid, nii traagikat kui suutlikkust toimunust üle saada ja edasi minna.

Pidasime vajalikuks loobuda monumentaalsest vormikeelest maastikusse sobituva, tundlikuma ja tagasihoidlikuma vormikeele kasuks, mis oleks sellegipoolest kohane ja mõjuv. Metsakalmistu on iseloomult maastikuline, mitmekesise liigenduse ja haljastusega kalmistu, milles sirgjoonte asemel domineerivad loodusele omased ümaramad, viltusemad vormid. Sama aspekti rõhutavad ka hauaplaatide iseloomulik asend – eriti Kuulsuste Künka ümbruses on need asetatud maapinnale kaldu – ja maastikusse sulanduvad hauakohad. Lisaks soovisime vältida võistlustöö ja Konstantin Pätsi perekonna rahula vormide “konflikti”, võistlemist tähelepanu pärast. Selle saavutamiseks võtsime eeskuju Lennart Meri perekonna hauaplatsi lahenduselt: eemalt pea märkamatu, maapinna vormidesse vaid minimaalselt sekkuv, ometi moodustab omaette mõjuva ruumi.

Võistlusala ligipääsuteed ääristavad nimekate eestlaste hauad, millest igaüht kogesime kui omaette emotsionaalset võnget või tukset. See tingis vajaduse mõtelda võistlustööst kui suurema amplituudiga võnkest: on ju planeeritav kenotaaf mõeldud mälestama mitte üht, vaid üheksat Eesti ajaloos olulist rolli mänginud inimest. Sellest jõudsime omakorda kenotaafi mahulise ideeni, milleks – nagu mainitud – on laine.

Laine elusal, Metsakalmistu maastikusse hästi sobituval dünaamilisel vormil on oma liikuvuses selge paralleel inimese eluga: algne jõukogumise faas; elujõulisuse faas, mis päädib tagasimurdumisega; hääbumise faas. Nii saab laine oma kujundlikkuses jutustada kahte lugu korraga: riigivanemate katkenud elude ja noore Eesti riigi katkenud iseseisvuse lugu.

Vorm, milles laine on tagasimurdumise hetkel peatatud, annab ühtaegu edasi nii elujõulisust ja aina võimsama kasvu lootust kui ka ebastabiilsust, hääbumise ja hapruse hoiatust: iga kõrghetk on mööduv; meie elud, aga ka meie riik on midagi, mida ei saa võtta endastmõistetavalt.

Tagasimurdumise hetk on laine elus seega kahetise tähendusega: see märgib katkestust elujõu vahel, mis oli, ja raugemise vahel, mis ees seisab. Riigivanemate puhul, keda käesolev kenotaaf mälestama on mõeldud, kerkib sama teema valusa järjekindlusega esile: teguderohked ristunud eluliinid, mis pea samal ajal järsult ja vägivaldselt katkesid. Nii saab meie lahenduses lainest ühtlasi ajajoon, mille tagasimurdumise punkt kaheks jaotab: vasakul pool lahtine, pilgule avatud, “lainet koguv”, elu, tegude, omariikluse osa; paremal pool suletud, allapoole ja endasse pöördunud, surma, kadunuksjäämise, okupeerituse osa. Katkestusemomendi toob esile ka kenotaafi tekstilise osa kujundus: riigivanemate sünni- ja surma-aastad on nimede alla eraldi reale toodud, nii et surma-aastate ühtelangemisest tekib mõtlemapanev ja valus refrään.

Ajajoon algab maapinnast ja saab laine viimases otsas uuesti maapinnaga kokku, luues lootuse uueks laineks, uueks alguseks. Omariiklus on taastatud, püsinud nüüdseks juba kauemgi kui enne okupatsiooni. Riigivanemate pingutused ei olnud asjata. Ehk parandab aeg kõige suuremad haavad, ilma et olnu päriselt ununeks.

The National Archives building

Year:2013

Type:Open competition

Scale:11600 m2 (+9900 m2 extension)

Client:National Archives

Team:Joel Kopli (KUU), Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets (BOA)

Projekteeritava arhiivihoone krunt paikneb Tartus Maarjamõisa linnaosas linnaehituslikult piiripealses olukorras, kus lõuna suunas paikneb madal-tihe Tammelinna ühepereelamute piirkond ning põhja-, ida ja lääne suunas valmimisjärgus suuremahuliste üksikobjektidena Tartu Ülikooli Maarjamõisa teadus- ja tehnoloogialinnak koos Tervishoiukõrgkooli hoonetega. Uus arhiivihoone kuulub mahuliselt viimaste sekka kuid sellest hoolimata on seatud eesmärgiks mõlemasuunaliste linnaehituslike iseärasustega arvestamine. Pakutud arhiivihoone maht haakub Tehnoloogilinnaku poolt iseloomuliku suuremastaabilise hoonestusega, lõpetades mahulise aktsendina Viljandi mnt 42 krundil paikneva suure parkimisala. Tammelinna suunas aga langeb hoone madalaks kahanedes proportsioonilt sobivaks individuaalelamute skaalaga.

Tartu Ülikooli ning linna ühiseks seatud eesmärgiks sisuda omavahel kesklinna ja Maarjamõisa välja ülikooli hooned Lembitu tn pikenduse näol üle raudtee, tekitab Nooruse tänavast kergliiklejatele olulise liikumiskoridori suunal Kesklinn – Maarjamäe. Arhiivihoone krunt võiks sellest tulnevalt mängida antud küsimuses linnaehituslikku võtmerolli. Ideelahenus pakub uue arhiivihoone peafassaadi esisele alale ümbritsevaid suuri mahte tasakaalustava diagonnalsuunalise rohevööndi ehk nn. „Eesti metsa“ ühendades omavahel Nooruse tänava rohekoridori kavandatava Füüsikainstituudi esise platsiga. Avaliku ruumina rikastab antud roheala piirkonna ruumikvaliteeti pakkudes lisaks ka täiendavaid avalikke väliõhu tegevusi (mänguväljak, pikniku pesad, malelauad jms). Roheala puud on istutatud paralleelselt Nooruse tn puiesteega.
Hoone külastajate ligipääs krundile on ette nähtud sarnaselt kõrval paiknevate avalike hoonetega Nooruse tänava poolsest küljest. Külastajate parkimine on lahendatud krundi läänekülge, kus paikneb 25 parkimiskohta. Külastajate parkimisalast toimub ligipääs hooneni läbi „metsa“. Töötajate parkimine on viidud hoone idaküljele, kus paikneb ka eraldi sissepääs hoonesse. Peasissepääsu ette jääb varikatusega kaetud päikeseline sissepääsuala. Projekteeritava arhiivihoone Nooruse tänava poolse mahu esimesel korrusel paikneb avalik ehk piiramatu juurdepääsuga tsoon (vestibüül, infolett, garderoob, kohvinurk, näitusepind) ning kontrollitud juurdepääsuga tsoonid (teatmesaal , arhiivipedagoogika keskus, arhivaalide puhverruum). Sama hooneosa ülemistel korrustel paikneb piiratud juurdepääsuga tsoon ehk hoone administratiivplokk. Läbi korruste kulgeb aatrium tekitab õhulisema töökeskkonna. Esimese etapi arhiiviruumid ning juurdeehitusena lisatav hooneplokk on paigutatud koridoriga eraldatud mahtudena hoonemahu põhjapoolsesele küljele. Lahendus loob tervikliku mahukäsitluse nii esimese etapi kui ka hiljem juurdeehitatava mahu korral.

Hoone fasaadi- ning nähtava kaldkatuse käsitlus on funktsioonist tulenevalt väärikas ja ajatu. Fasaadimaterjalina on kasutatud vertikaalse valsiga vaskkassette. Vask on kõige pikema elueaga fassaadi- ning katusekatte materjal olles samas ka hooldusvaba. Aja möödudes muutub vask korrodeerudes pruunist roheliseks. Peasissepääsu sisselõike sisepindadel ning vestibüülis on kasutatud naturaalset puitu tekitades sellega sooja ning meeldiva atmosfääri. Peasissepääsu varikatuse postid on liimpuidust.

Tartu Department Store

Year:2013

Type:Open Competition

Scale:55400 m2

Status:IV Prize

Client:TTK Investeeringud OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv (KUU), Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets (BOA)

Riia, Turu, Aleksandri ja Soola tänavate vaheline ala asub Tartu linna logistilises sõlmpunktis. Aleksandri ja Soola tänavate poolsed küljed ühendavad omavahel Turu jalakäigusillani viiva Soola tänava Küüni-Rüütli jalgtänavate alguspunktiga. Soola tänavale jääb ka Tartu Bussijaam. Riia ja Turu tänavate poolsed küljed piirnevad Tartu kõige tihedama liiklusega ristmikuga. Võistlusala on kõige olulisem jalakäijate, ühistranspordi ja autode
koondumispunkt kogu Tartu linnas.
Kuna kavandatav hoone asub erinevate liikumisteede sõlmpunktis siis on oluline tagada inimeste ligi- ja läbipääs kõikidest nurkadest. Diagonaalsed läbikäigud sarnanevad logistiliselt kõrval olevate parkidega. Neist olulisem on diagonaalne liikumine, mis ühendab omavahel Soola ja Küüni tänavad.
Nii vanalinna kui Emajõe poolt piirneb territoorium olemasoleva suuremahulise kvartariaalse uushoonestusega – printsiip mida on loogiline ka võistlusalal jätkata.
Aleksandri ja Soola tänavate poolne külg on vaiksem ning ääristatud eluhoonetega. Sellest tulenevalt on loogiline jätkata väljakujunenud linnastruktuuri ning lisada ka uue hoone elufunktsioon Aleksandri tänava poolsesse külge. Lisaks piisavale päikesevalgusele avanevad korterite ülemistelt korrustelt atraktiivsed vaated Karlova suunas. Riia ja Turu tänavate ristmik on linlikum ning orientatsiooniga põhja suunas. Siia on sobilik paigutada büroofunktsioon. Riia tänava poolne külg on selgelt kõige esinduslikum millest tulenevalt võiksid siia avaneda toitlustusasutused, meelelahtuse-, spa- ja spordiklubi ruumid. Kui tulevikus realiseerub Riia, Aleksandri, Soola, Kalevi tänavatega piirneva ala detailplaneering Aleksandri 1 osas, siis võiks Aleksandri tänava Soola tänavani muuta jalakäigutänavaks.
Oluliseks arhitektuurseks ideeks on avaliku ruumi rikastamine. Keskuse igas nurgas on sissepääsud, mis võimaldavad hoonet diagonaalselt läbida. Aleksandri tänava poolses nurgas on suurem äripind mis on läbitav. 0 ja 1 korruse vaheline liikumine on lahendatud liikuvate kaldteedega, mis võimaldavad mugavat liiklemist ka lastevankrite ning ratastoolitega. 1. korruse tasapinnas on diagonaalide ristumiskohta loodud poolavalik sündmuste ruum, kus saab korraldada moedemonstratsioone, kontserte jmt. Olulisema hoonet läbiva diagonaali otstesse Küüni ja Soola tänava pool on loodud sissepääsude esised  kaetud hajumisalad-väljakud mida võib lisaks rekreatsiooni alana kasutada nt. hooaja turgude või linnainstallatsioonide paigutamiseks. Lisaks on nendel aladel jalgrattaparklad.
Aleksandri, Riia ja Turu tänava poolsetel külgedel on hoone perimeetris kaetud tänavaruum, mis võimaldab mugavamat liiklemist ja „vihmavarju“ ka siis kui Keskus on suletud. Vastavalt üldpaneeringule on nii Riia kui Turu tänavatele ette nähtud tänavahaljastus. Kui perspektiivselt muudetakse Aleksandri tänav Keskuse ulatuses jalakäigutänavaks, siis on ka Aleksandri tänavale ette näha kõrghaljastust. Lisaks haljastusle on Keskuse ümber planeeritud istumisalasid. Bussiootepaviljonide disain on lahendatud vastavalt Keskuse arhitektuurile.
Hoone funktsionaalne skeem on üles ehitatud „kihiliselt“ võimaldades lihtsat ja arusaadavat logistikat ning funktsioonide paiknemist hoonemahus. Kõige välimiseks kihiks on kogu keskust ümbritsev avalik ruum koos bussipeatuste, haljastuse, treppide, pinkide jm linnainventariga. Maapinnaga kokkupuutuvas perimeetris paiknevad erinevad kaubanduspinnad, mis vajavad ligipääsu nii otse tänavalt kui siseruumidest. Sedasi on tagatud keskusest sõltumatu toimimine võimaldades ka ööpäevaringseid teenuseid.
Perimeetri ülemistel korrustel paiknevad päeva või päikesevalgust vajavad elu- ning büroopinnad. Riia ja Soola tänava poolsetel külgedel on selles kihis vaateid ja päevavalgust vajavad kaubanduse, meelelahtuse ja spordiklubiga ruumid. Perimeetrist järgmiseks kihiks on päevavalgust mitte vajavad kaubanduspinnad ligipääsuga sisemisest aatriumist. Aatrium  on kogu maja läbiv nn „sündmusala“, kus paiknevad lisaks kaubanduspidade sissepääsudele ka korruste vahelised vertikaalsed ühendusteed.
Kuna Keskus on lahendatud ühtse kvartalina ning jääb igast küljest võrdväärselt vaadeldav, siis on fassaade käsitletud kõikidel külgedel sarnases võtmes.
Hoone fassaad astub igal korrusel astmeliselt väljapoole nii, et kõige ülemine korrus ühtib hoonestusala joonega. Astmete serva alla on paigutatud süvistatud valgustid, mis valgustavad väljast hoone fassaade. Kinnistele fassaadidele saab kinnitada reklaame või  logosid. Riia, Turu ja Aleksandri tänavate osas astub esimene korrus tagasi tekitades kaetud tänavaruumi maapinnaga seotud äripindade ette. Fassaad koosneb klaasfassaadi elementidest, mis on vastavalt olukorrale kas kirkast läbipaistvast või läbipaistmatust klaasist. Läbipaistvad klaasid peavad olema päiksekaitseklaasid. Läbipaistmatute klaaside taga võib võimalusel kasutada vertikaalseid päikesepatareisid, mis toodaksid hoonele elektri või soojusenergiat. Nii kirkale kui taustvärvitud klaasile on trükitud kuldne tihe muster andes hoonele ühtlase elegantse välimuse. Samas on tänu mustri tihedusele tagatud vaated välja ning loomuliku valguse pääsemine ruumidesse kus seda on vaja. Fassaadi elemenid on võimalik lahendada toote põhiselt peidetud raamiga fassaadisüsteemiga.
Keskuse painemine Tartu kesklinna kõige olulisema ristmiku kõrval ning lähedal asuvad kõrghooned (Plasku ja Tigutorn) loovad loogilise võimaluse kõrgema juurdeehituse tegemiseks. Kuna Riia ja Turu tänav jäävad põhja poole siis ei hakkaks kõrgem hoone olemasolevate kortermajade insolatsiooni tingimusi halvendama. Ühe skeemina on antud võistlustööga pakutud juurdeehituse mahtu, mis asub Riia ja Turu tänavate poolses nurgas jätkates Keskuse modulaarsuse põhimõttet. Kuid on ka võimalus teha madalam pealeehitus Keskuse perimeetrisse säilitades keskse tuuma kohal oleva klaaskatuse. Tegelik juurdeehituse maht selgitatakse siiski detailplaneerimise käigus – arhitektuurselt on võimalikud erinevad lähenemised.

Tartu Waldorf School

Year:2012

Type:Open competition

Scale:7200 m²

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Planeeritav Waldorfkeskus hakkab paiknema Tartus Jaamamõisa linnosas Peetri, Kasarmu ning Raatuse tänava läbimurde vahelisel alal. Piirkonna lähiümbrusesse on planeeringu järgi ette nähtud mitmeid ühiskondlikke hooneid ning kortermaju. Planeeringuala keskmesse on planeeritud suurem vabaõhu-puhkeala mille lõunaserv jääb tulevase Waldorfkeskuse piiriks. Nimetatud puhkeala võib pidada üheks tugevamaks Waldorfkeskuse linnaruumiliseks mõjutaks säilitatava kirik-söökla kõrval. Analüüsides lähteülesandes esile kerkinud märksõnu nagu „orgaaniline“, „ümbrusega sobiv“ ja „linnaruumi rikastav“ pakub võistlustöö välja planeeritavast rohealast orgaaniliselt ruumiks kerkiva maastiku jätku, mis mitmest haljastatud katusega ühikust koosneva arhitektuurse ansamblina avaneb lõuna poolt päikesele, vanale kirik-sööklale ning tekkivale sisehoovile.

Kirik-söökla ning uute hoonete vahele tekib Waldorfkeskuse ühine väliala kuhu on paigutatud keskusega seotud erinevad välifunktsioonid nagu tuluaed, laste mänguplats, väliauditooriumite küngas, intiimsem puhkeaed, väljak koos söökla terrassi ja purskaevudega, spordiplats ning sotsiaalkeskuse rekreatsiooniala. Vastavalt ruumiprogrammile ja soovile etapiviisiliselt ehitada on keskuse hooned jaotatud kolme mahtu. Krundi loodenurka on paigutatud lasteaed, mis koosneb kahest eri kõrguse ning pikkusega nn. „maastikulainest“. Lasteaia kõrvale on loodud puhverala, kus on laste mänguväljakud ja väliauditooriumina kasutatav astmetega küngas. Kõige suurema mahuga koolihoone on paigutatud hoonestusala keskele ning jaotatud kuueks „maastikulaineks“ mille kõrgused ja pikkused vahelduvad vastavalt sisemisele ruumivajadusele. Kooli ja kirik-söökla vahele on loodud intiimsem aed puhkepinkide ning haljastusega. Lisaks jääb kooli ette söökla väliterrass koos kooli peasissepääsu väljakuga mida ilmestavad maapinna tasapinnas paiknevad purskkaevud. Kooli viimane maht on võimla, mis jätkub õues palliplatsi ja pingpongi laudadega. Rekreatiivala areneb sujuvalt sotsiaalkeskuse eri tasanditele loodud puhkealaks, mis omakorda on seotud viimase maastikulainega kuhu on paigutatud sotsiaalkeskuse ruumid. Olemasolevasse ning säilitatavasse kirik-sööklasse on paigutatud raamatukogu, töökojad ja muud ruumid vastavalt ruumiprogrammile.

Lainetena kerkiv orgaaniline katusemaastik on lisaks loomulikule seosele ümbrusega ka vorm, mis tekitab siseruumides ootamatuid perspektiive ning ruumikogemusi. Et optimeerida hilisemaid ehituskulusid ning tagada kompaktsem maht on ülejäänud välispiirded sirgjoonelised. Siseruumiliselt läbib kõiki hooneid ning erinevaid funktsioone siduv keskne läbikäigukoridor, mis oma mõõtudelt on võrreldav pisema jalakäijate tänavaga. Et pehmendada ühenduskoridori sirjoonelist ja pikka perspektiivi ning tekitada juhuslikke mängu ja kogunemispesasid on koridori kõik seinad ja laed kergelt lainetavad. Sellise lahendusega tekib mänglev ja orgaaniline ruum lisaks koridorile ka kõikides koridoriga külgnevates ruumides. Läbiv ühenduskoridor tagab kõikidele hoonetele ruumilise selgroo lihtsustades orienteerumist ning luues enam võimalusi keskuse eri kasutajagruppide omavahelisteks kohtumisteks.

21. century home in Lahemaa “What kind of bird are You?”

Type:Open Competition

Scale:240 m²

Client:Estonian Environmental Board; Union of Estonian Architects

Team:Joel Kopli

Reeglid on selleks, et piirata. Piiramine loob keelde. Ehituskeeluala. Lubatud räästa kõrgus. Ununeb, et inimene on osa loodusest millest võõrandumine on ajutine. Varem või hiljem soovib ta tagasi sinna, kus tunneb ennast kodus. Oma kodus kus on seinad, aknad, katus ja põrand. Majadele tekivad nokad, laudis muutub sulgedeks ning taamalt küsib hääl „Mis lind sina oled?“.

Klooga Concentration Camp outdoor exposition

Year:2012

Type:Open Competition

Status:II Prize

Client:Estonian History Museum

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Olemasolevate mälestusmärkide siduvaks elemendiks on lisaks kurvale sisule ka mets kus nad paiknevad. Mälestusmärkide vaheline liikumine on juba olemasolevalt väga oluline – teel liikudes koonduvad mõtted mida toetavad dramaatilised vaated ümbritsevasse metsa.

Välja pakutud konkursitöö üheks eesmärgiks on külastaja viimine veelgi sügavamalt olemasolevasse keskkonda, kus traagilised sündmused aset leidsid. Dünaamiliselt kulgev kitsas rada ühendab kõiki staatilise iseloomuga mälestusmärke ning tekitab raja pöördepunktidesse kolmnurksed „ekspositsioonipesad“. Iga pesa kannab endas kindlat ekspositsiooniga seonduvat infot lähtuvalt ekspositsiooni sisulisest ülesehitusest. Pesade välisservades paiknevad stendid stantsitud teksti ning graveeritud illustratiivse materjaliga. Platside siseservas paiknevad istepingid, kus on võimalik jalga puhata ning ekspositsiooniga tutvuda. Ekspositsiooni esimestes pesades paiknevad lisaks stendidela ja pinkidele ka prügikastid ja käimlad. Kõikide elementide geomeetria on lahendatud sarnases stilistikas kolmnurksetest murtud pindadest, mis haakub vormiliselt temaatikaga üldiselt andes samas konstruktsioonile parema jäikuse. Murtud vormimäng annab võimaluse lahendada infokandjad erineva suuruse ja konfiguratsiooniga ilma, et üldpilt kahjustuks.

Lisaks ekspositsioonile on seintesse negatiivina lõigatud põgenevad inimfiguurid. Samade figuuride positiivid on paigutatud juhuslikult ümbritsevasse metsa moodustades kogu ekspositsiooni tervikuks loova installatsiooni. Figuurid on kui seinast läbi läinud inimesed mis viitavab kitsamalt Klooga laagrist pääsenutele samas ka kogu holokausti üle elanud juutidele üldiselt.

Ekspositsioonile on võimalik läheneda nii maantee kui ka Klooga aedlinna poolt – ekspositsioon on üles ehitatud nii, mõlema ligipääsu otsas on esimeseks „pesaks“ sissejuhatav stend kust edasi saab iga külastaja ise valida kuidas ta ekspositsioonis liigub.

Platsid koos infotahvlite, istepinkide ning prügikastidega on tehtud Cor-ten terasest, mis oma dramaatilise olemusega sobib temaatikaga ning laseb ilmastikul ja keskkonnal ennast aja jooksul „voolida“. Pinkide pealispind on viimistletud mati läbipaistva ilmastikukindla lakiga.

Uus rada on tehtud puumultsist mis on servadest piiratud Cor-ten terasest lehtedega. Puumultsi saab olemasoleva metsa korrastamise käigus tekkivast puidust. Olemasolevaid suuri puid ei pea raja või platside pärast maha võtma kuna rada liigub ümber puude ja platsidest võivad puud läbi kasvada.

 

KODA II “Matkapesa”

Year:2013

Scale:60 m2

Status:Ongoing

Client:Ahtja OÜ

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Matkapesa KODA on jätk KUU kodade seeriale mille esimene realiseerunud projekt oli aastal 2012 Floriade Eesti paviljon Hollandis. Eestlased on ajalooliselt “metsa rahvas”. Puidust ehitamise kogemus ulatub meil III aastatuhandesse e.Kr kui rajati teadaolevalt esimene puitehitis – koda. Selle arhailise ja lihtsa arhitektuuriga elamisühikuga loodi läbi traditsioonide ja tavade alus keeruka vaimsusega maailmale, mida võib nimetada eestluse hingeks. Koda on üks vanimaid eestikeelseid sõnu mille tähendus algselt oli „koht elamiseks“ ning on lingvistiliselt väga lähedases seoses sõnadega kodu ja koht. Koja arhetüüp oma algupärases vormis on kasutusel tänase päevani kuigi sisulised kasutusotstarbed on teisenenud. Aja jooksul on tekkinud ka täiesti uue vormi ja funktsiooniga kodasid (kõlakoda, sepikoda, pühakoda jne.), mis näitab kui sügavalt on koda meie kultuuris juurdunud. Käesoleva projekti aluseks on arhetüüpne koda mida on nii vormiliselt kui ka funktsionaalselt kaasajastatud.

Hoone aktiivsem külg on planeeritud järve poole. Siia on planeeritud suur päikeseterrass koos “uputatud” tünnisaunaga. Siin paikneb ka hoone peasissepääs. Võimaldades maksimaalset suhtlust sise ja välisruumi vahel on sellesse seina planeeritud maksimaalses ulatuses klaasi. Soojal ajal on võimalik lükandustest koosnev sein pea täies ulatuses avada hägustades piiri sise ja välisruumi vahel veelgi. Matkapesa koda koosneb kahest koja ühikust, millest ühes paikneb suur avatud ruum koos kööginurga ja ahju / pliidiga. Teises ühikus paiknevad erinevad abiruumid nagu sissepääsuala koos infoletiga, sauna ruumid ja wc. Abiruumide kohal katuse all paikneb magamislavats. Siseplaneerigu kandvaks ideeks on sarnaselt “šveitsi noale” võimaldada kavalate nõksudega luua kitsastes tingimustes mitmeid erinevaid ruumilisi stsenaariume (lükanduksed, kapid, redelid, seinalt langetatavad magamislavatsid jms). Hoone klaasist välisuste ja suurte akende ette on paigutatud eemaldatavad ribid mõeldes turvalisusele ning kaitstes samas liigse päikesevalguse pääsemise eest hoonesse. Talvisel ajal seevastu on võimalik lõunapoolse klaasist seina abil püüda passiivset päikeseenergiat. Vetelpääste torn on paigutatud hoone idapoolsele küljele, mis võimaldab head ülevaadet rannas toimuvale. Vetelpääste torni alla on võimalik paigutada 6 kanuud.

Matkapesa koda on planeeritud puidust nii konstruktsioonilt kui välisviimistluselt. Ühikute raamid on tehtud puitprussidest, mis ühendatud erikujulises tapptehnikas. Välisviimistluses on kasutatud ilmastikukindlaks tõrvatud horisontaalset ülekattega servamata laudist, mis oma loodusliku servajoonega meenutab puuokstest punutud pesa. Hoone vundamendina on kasutatud spiraalseid reguleeritavad terasvaiu. Vetelpäästetorn on erinevalt hoonest kavandatud võimalikult “õhulisena”. Selleks on kasutatud kuumtsingitud metallprofiile ning -võrku.

Vääna-Jõesuu Leisure Centre

Year:2012

Type:Leisure Centre

Scale:600 m2

Team:Joel Kopli, Kristel Jakobson (HAKA disain)

Rescue Service and Emergency Response Centre

Year:2012

Type:Public Building

Scale:4000 m2

Status:Built

Client:Amhold AS, Riigi Kinnisvara AS

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Floriade 2012 Estonian Pavilion – KODA

Year:2012

Type:Open Competition

Scale:73.5 m²

Status:I Prize; Built

Client:Enterprice Estonia, Estonian Woodhouse Association

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Estonians have historically been “forest dwellers”. Their experience in building from wood goes back to the 3rd millennium BCE when the first timber structure was built – the koda. Through traditions and customs, this dwelling unit with archaic and simple architecture laid the foundation for a complex ethos that could be called the soul of the Estonian identity.

Koda is one of the oldest Estonian words, originally meaning “place for living”, and it is linguistically very close to the words kodu (“home”) and koht (“place”). The archetypal koda in its original form is still in use, even though its basic purpose has changed. Over time, completely new types of koda have appeared: places for making music and meeting others, blacksmithing, worship, all of which shows how deep the koda’s roots are in our culture.

The concept for this pavilion is based on the archetypal koda, which has been modernized in form and function. The koda is a unit that can be given very many different functions and can be grouped to create larger modular combinations. The pavilion is a timber frame structure composed of 6 modules finished with different high-quality materials and in different styles. Interior finishing from birch plywood gives the house a warm and modern feeling.

Tables: Kristel Jakobson (HAKA disain); Chairs: Aap Piho (MAAST Furniture); Lamps: Margus Triibmann (KEHA3)

 

Building footprint area 73.5 m2
Net area 65.4 m2
Max height 5.24 m

 

 

 

Estonian History Museum outdoor areas and Film museum

Year:2012

Type:Open Competition

Scale:3100 m²

Status:Disqualified

Client:Estonian History Museum, Arhitektuuribüroo PLUSS

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi uute hoonete ja välialade lahendusel on lähtutud eesti arhetüüpsest taluhoone struktuurist, küla elementidest ning Eesti looduslikest ja maastikulistest eripäradest ning kvaliteetidest.

Muuseumiala jaguneb kolmeks – perimetraalne hoonesus, keskne haljas aas ning nende vahele jääv eriilmeliste tsoonidega aiaga piiritletud tegevuste väli.

VÄLIALAD’

Välialade ruumi defineerib ekspositsiooni ala keskel looklev paekividest AED. Aial on eesti ajaloos tugev sümboolne tähendus ning kasutades paekive seostub paekiviaed vormiliselt ka põhja-eesti klindiga mis on üks iseäralikumaid eesti looduslike kvaliteete. Aia ja majade vahele on loodud eri iseloomudega tegevuste ja sündmuste väli. Selline ala organiseerimine võimaldab tekitada külastaja jaoks selgelt jälgitava ruumi – tekib loogiline rada mida mööda liikudes on järjest võimalik osa saada kõikidest eksponaatidest ja majadest. Samas on ka võimalus tulla ja külastada üht konkreetset objekti (nt. meistrite koda või Filmimuuseumi) eraldi. Lisaks ruumi defineerimisele on aed ise väga mitme funktsiooniga ning ruumiliselt muutuv ulatudes eri kõrgustele ja laiustesse. Aiaga paralleelselt saab paigutada kõik vajalikud kommunikatsioonid hoonete ja välialade teenindamiseks, mis vähendab üldisi kaevetöid alal. Aiale on paigutatud pingid ja trepistikuna tõusvad vaateplatvormid mere, memoriaali ja vabaõhulava vaatlemiseks. Aia peale on paigutatud infoviidad, aia sisse ja peale on kinnitatud valgustid, samuti on aia sees prügikastid.

Peene heleda kivipuistega kaetud sündmuste ruum aia ja hoonete vahel on eriilmeliste tsoonidega. Peasissepääsu juurde jääb sissepääsu ala koos peaväljaku ja purskaevuga. Sündmusi loovad siin restorani väliterrass lossi ees ning jääkeldri mõjuala kuhu võiks rajada veinikeldri kus tutvustatakse Eestis toodetud veine. Peaväljakult saab alguse FILMIALLEE filmimuuseumi poole. Filmiallee osas on aiale kinnitatud infostendid eesti filmiajaloo tähtsamate verstapostidega. Allee keskele on paigutatud nn. telepead ehk posti otsas paiknevad televiisorid, mis jälgivad liikumisandurite abil möödujaid ning räägivad erinevat infot seoses ekspositsiooniga. Alleest paremale jääb SKULPTUURIDE METS mis ulatub lossi taha krundi kagu nurgani. Skulptuurid on paigutatud metsa 5x5m võrgustiku alusel niisamuti nagu ka istutatavad männid skulptuuride vahel. Osaliselt on võrgustik jäetud tühjaks võimaldades skulptuure hiljem lisada ning tekitades vaatekoridore eri skulptuuridele. Skultuuride metsaalune on kaetud puukoore kattega kuid võrgustik on markeeritud puidust raudtee liipridest lõigatud seibidega. Skulptuuride paremaks vaatluseks on ettepanek taaskasutada arhitekt Tetsuo Kondo poolt Lift11 linnainstallatsioonide festivalide jaoks tehtud installatsiooni „Rada metsas“. Selliselt rajalt skultuuride ja nende vahel olevate puude vaatlemine annab täiesti uue kogemusliku dimensiooni. Filmiallee lõppeb peapääsuga filmimuuseumisse. Muuseumipääsust vasakule jääb vabaõhulava mille vastas moodustab aed tribüüni laadse trepistiku. Vabaõhulava juurest edasi liikudes jõuab külastaja ajalooga eksperimenteerimise välitegevuste alale mis koos meistrite kojaga moodustab KÜLA. Välitegevused on paigutatud skulptuuride metsaga sama võrgustikku järgivatesse ühikutesse ehk tasapindadesse. Iga ühikuga on seotud kindlad tegevused (sepikoda, savikoda, leivaahi, jäneste, kaev, väliköök etc.). Meistrite koja ja uue arhiivhoone vahel on teenindusõu, mis on pigem töötajatele mõeldud teenindusala (parkimine, pääs arhiivi hoonesse, prügikastid jmt.). Küla kõrval on ajaloo MÄNGUVÄLJAK mille erinevad atraktsioonid (liivakast, linnus, liuväli, kiik etc.) on paigutatud samuti kummikattega kaetud 5x5m suurustele tasapindadele. Mänguväljaku juurest on võimalik minna muuseumi alast ka välja vaateplatsile ning memoriaalile. Vaateplatsil on puidust tasapinnad pikniku pidamiseks. Küla ja mänguväljaku servas on aeda taas tõstetud, et neid muust alast veidi eraldada ning luua kohti puhkamiseks ja niisama istumiseks. Viimaseks atraktsiooniks külastaja teel on olemasolevate hoonete vahel paiknev MERETERASS imekauni vaatega merele ja linnale. Mereterrassile on paigutud infostende kus on kujutatud Tallinna siluette eri ajastutest ning statsionaarsed binoklid täpsemateks vaatlusteks.

Aia keskele jääb vaiksem rekreatiivala ehk AAS kus saab kogunud mõtteid seedida või lihtsalt pikniku platsidel kergelt lõõgastuda. Aasa keskel on madala põhjaga TIIK mis ekspositsiooni tähenduses tähistab puhta eesti vee elementi ning kus saavad suviti pesitseda linnud ning talviti saab tiiki kasutada nt. liuväljana. Aas on sisuliselt inglise stiilis park kust on võimalik ka läbi liikuda ja vaadata tagades külastajale eri aksentidega ülevaate kogu alast.

HOONED

Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi olemasolev hoonestus paikneb krundi perimeetril, antud töö ettepanek on perimetraalset hoonestust jätkata, luues krundi keskele privaatse välialade ruumi.

Väravahoone peasissepääsu kõrval on lihtsa vormi ning lamekatusega maht mis on kahest küljest seotud olemasoleva kivimüüriga. Hoone katus ulatub täpselt olemasoleva müüri ülaservani ning eendudes pisut põhja ja ida küljel asuvatest seintest moodustab

sissepääsude kohale varjualuse. Katuse ulatuses on maapinnal valgest betoonist sillutis, mis toob pisikest väravahoonet krundi nurgast paremini esile.

Poe sissepääs on hoone põhjaküljel muuseumi peasissepääsu kõrval. Poes on pisikesed letid erinevate meenete eksponeerimiseks ning pileti infolett. Infoleti tagant pääseb lattu. Poele on antud eraldi väljapääs lossi suunas vältides inimeste ummistumisi ühe pääsu juures. Poe kaudu pääseb ka wc-de kompleksi millel on samuti eraldi välljapääs lossi suunas. Valvuri ruum on poe kõrval avanedes sissepääsu alale.

Filmimuuseum on piklik viilkatusega hoone krundi ida piiril. Hoone struktuur on loodud terasraamidest ehk kaadritest mis ulatuvad hoone otsest ka välisruumi. Raamide samm ja struktuur on siseruumis loetav luues seose rehialuse laega kus sarikad on nähtavad. Filmimuuseumi ruum on struktureeritud ortogonaalse gridi põhiselt mis on vaba ruumisisestest postidest võimaldades muuseumi eri osade suurusi vastavalt ekspositsiooni vajadustele ümber kombineerida.

Hoone sissepääs on filmiallee pikenduseks jätkudes läbi maja kust on antud teine sissepääs mis seob hoone ka klindi aluse kergliiklusteega. Sissepääsust paremale jääb meenete pood, garderoob, wc-d ja kino. Kino tasapind laskub allapoole maapinna piiri mis jäktub väliruumis kust maapind taas trepistikuna tõuseb. Nii on loodud maja lõuna otsale ka välikino vmt. ürituste ruum mille kohal siseruumi raamid jätkuvad ning kus vajadusel võiks raamide vahele tõmmata kangast päikese ja vihma varjud. Sissepääsust vasakule jääb ajutiste näituste ala millel on klaasfassaad muuseumi välialade poole. Ajutiste näituste ruumi taha jäävad abiruumid, laod ja tehnilised ruumid hoone põhja otsas.  Ekspositsioonidele pääseb piki pandust hoone idaküljel. Iga panduse vahetasandiga on seotud üks ekspositsiooni pind. Sedasi on külastajate jaoks loodud selge liikumisrada mida mööda liikudes saab ülevaate kogu ekpositsioonist. Eri tasanditel olevaid ekspositsiooni ruume saab ka iseseisvalt kasutada andes kogu ekspositsioonile suurema paindlikkuse. Madalamate tasandite ekspositsiooniruumide alust pinda saab kasutada tehniliste kommunikatsioonide vedamiseks ning tehniliste seadmete paigutamiseks. Filmimuuseum on ka sisuliselt jaotatud eri osadeks mis käsitlevad filme, näitlejaid, tehnikat etc. nii et igal tasandil on oma sisu.  Sellega aitab ruumi struktuur kaasa sisu struktuueerimisele. Eri tasanditel asuv ekspostiooniruum koos ühendava pandusega jõuab läbi hoone põhjaotsa teisele korrusele fuajee kohale. Sealt on võimalus mööda treppi või liftiga uuesti alla fuajeesse jõuda. Rada võib läbida ka vastupidi – ülevalt alustades. Teisel korrusel hoone paremas tiivas asub võtteplats, raamatukogu ja töötajate ruumid.

Arhiivihoone jätkab filmimuuseumist tulenevat kaadrite loogikat olles sisult ratsionaalsem ja tagasihoidlikum kui filmimuuseum. Hoone sissepääs on antud meistrite koja poolsest otsast läbi teenindusõue. Sissepääsust paremale jäävad tööruumid ning uurijate teenindussaal, sissepääsust vasakule jääb karantiin (kuhu on ka otse pääs õuest), wc ja lift, pääs etnograafia ja mööbli kollektsioonidesse ning trepp teisele korrusele. Teenindussaali ja etnograafia kollektsioon ruumide vahel on tehniline ruum ja gaasikustutus. Ülemise korruse servas on lai liikumiskoridor kust pääseb arheoloogia-, relva-, tarbekunsti-, kultuuriloolisesse koguse. Lisaks on ülemisel korrusel fotostuudio.

HOONETE MATERJALID

Väravahoone sise- ja välisseinad on ehitatud kergplokkidest. 3-kordse klaaspaketiga klaasvitriin on alumiiniumist raamides. Välissein on väljast kaetud peene perforeeringuga pulbervärvitud valgete metallplaatidega. Perforeeringu taga on valgustid millega pannakse hoone kinnine välissein kergelt kumama. Hoone katus ja varikatus on puidust konstruktsiooniga. Kuna katus on lossi poolt vaadeldav siis on see kaetud võimalikult vähest hooldust vajava haljastusega (erinevad samblikud, kukeharjad jmt.).

Filmimuuseumi tugistruktuur on metallist raamidest mille vahele on laotud kergplokkidest seinad ning kinnitatud lae talastik. Metallist raamid töödeldakse tulekaitsevõõbaga ning värvitkse mustaks. Hoone on väljast kaetud katusekattega millele on kinnitatud roovitus mis omakorda kaetakse mustast perforeeritud kuumvaltsitud metallist plaatidega. Perforeeringu suurus on varieeruv mis markeerib ka välisseinal sisemiste raamide sammu ning loob ühtlasi lainetava tasapinna efekti. 3-kordse klaaspaketiga klaasvitriinid hoone otstes ja sissepääsude juures on alumiinimist raamides. Siseruumis on fuajee ja üldkasutatavate ruumide osas kasutatud heledaid toone, ekspostisiooni pinnad ja kino on kujundatud pigem tumedamates toonides.

Arhiivihoone konstuktiivne stuktuur ja välisviimistlus on sama mis filmimuuseumil. Siseruumide materjalid on naturaalsed ja lihtsad ning pigem heledas värvikammas.

LOGISTIKA

Külastajate parkla on rajatud trepistiku alla platsile kus on 7 bussi ja 22 auto parkimine. Sealt pääseb muuseumisse mööda olemasolevat säilitatavat trepistikku. Jalgrataste, lastevankrite ja ratastoolidega liiklejad pääsevad peasissepääsu ette mööda olemasolevat autoteed mida on korrastatud ja laiendatud ning mille mere poolsele küljele on ette nähtud 3m laiune kergliiklustee. Korraga terve bussitäie inimeste toomiseks alale võib buss sõita ka üles peasissepääsu ette kus saab peatuda ja inimesed alale lasta, buss saab hiljem ümber pöörata ala loodenurgas kus on laiem plats manööveramiseks. Peasissepääsust põhjas suunas, mere terrassi juures merevaadete avardamiseks olemasolev müür lammutatud. Müüri asmel on rajatud piire millel on lai lükandvärav. Klindi aluselt olemasolevalt kergliiklusteelt krundi ida küljel on antud kolm uut sissepääsu muuseumi alale. Kaks välialadele ning üks otse filmimuuseumisse. Krundi põhjaküljele on rajatud uus tee mis ühendab olemasoleva autotee nõlva serval olemasoleva kergliiklusteega klindi all. Sellelt teelt on kaks pääsu krundile – üks loode nurgast ja teine meistrite koja ja arhiivhoone vahelt kus on ala teeninduspääs. Teeninduspääsu kõrval hoonete vahel on 6 autokohaga parkla töötajatele lisaks on töötajate jaoks 6 auto kohaga parkla uue tee kõrval. Kui krundi lõunaküljel olev planeering realiseerub võiks lõunaküljel oleva värva samuti külastajate jaoks avada. Ideeliselt võiksid väliala kõik pääsud olla muuseumi lahtiolekuaegadel avatud. Huvilised võiksid saada välialadel liikuda ilma piletita kuid siseruumidesse pääsemiseks tuleks osta pilet.

ETAPILISUS

Kuna ajalugu on pidevas muutumises ja seda kirjutatakse aina üle siis on loogiline, et ajaloomuusueum ei saa kunagi täiesti valmis. Ka antud projekti välialades kirjeldatud osasid on võimalik välja arendada etappide kaupa. Eriti kehtib see aia kohta mis ei pea igas punktis koheselt saavutama oma maksimaalset kõrgust ja laiust vaid võiks kujuneda aja jooksul ja pidevalt täieneda. Oleme antud tööga pigem kirjeldanud aia kui multifunktsionaalse atraktsiooni võimaluste skaalat.

Tammsaare park

Year:2012

Type:Open Competition

Client:City of Tallinn

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Martin Allik, Lembit-Kaur Stöör (ÖÖ-ÖÖ), Ülo-Tarmo Stöör (ÖÖ-ÖÖ)

Soolahe house

Year:2012

Type:Private House

Scale:267 m²

Status:Ongoing

Team:Joel Kopli

Extension of Sütevaka High School

Year:2012

Type:Open Competition

Scale:912 m²

Client:Sütevaka High School

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv

Arhitektuursed ideed
• Lähtudes püstitatud eesmärkidest on juurdeehituse tähtsaim osa uued klassiruumid, mis on planeeritud heade proportsioonidega ning võimalikult hea loomuliku valgusega.
• Et tagada konstruktiivset lihtsust on uus hoone plaaniliselt väga komapktne ning lihtsa geomeetriaga.
• Uus hoone on olemasoleva hoonega logistiliselt tugevalt seotud luues ringliikluse mis puudutab muu hulgas olemasolevat sissepääsu, olemasolevat saali ning uut rekreatsiooniala.
• Uus rekreatsiooniala on suur avatud ruum (suurem kui praegune kooli saal) mis võimaldab väga erinevate ruumilste stsenaariumite loomist. Siin saab vahetundide ajal koguneda ja puhata kuid siin saab korraldada ka kunstinäitusi, pidada kooli pidusid, kontserte, etendusi jmt.
• Rekreatsiooniala on uue hoone teise korruse tasapinnas mistõttu paistab siia oluliselt rohkem päikest kui sisehoovi maapinna tasandile.
• Rekreatsiooniala jätkub ühes suunas väliauditooriumi trepistikuga kus saab varasügisel ja hiliskevadel pidada väliloenguid, vaadata välikino jmt. Lisaks loob selline lahendus veelgi avaramaid võimalusi kahe ruumi koos kasutamisel.
• Uus hoone on tehtud kompaktne ja madal, nii et olemasoleva hoone II ja III korruse akendest näeb üle uue hoone. Hoone katuse vaadeldavuse tõttu on ettepanek kasutada katusel hooldusvaba katushaljastust (kukehari). Sedasi on olemasolev hoone praktiliselt igast küljest ümbritsetud rohelusega.
• Kuna sisehoovi päikest ei paista siis on põhiline väline puhkeala paigutatud olemasoleva kooli kõrval olevale ribale. Sisehoovis on jalgrataste parkimine ning siia on istutatud suur puu mis toob loodust ja värve kõikidesse hoovi avanevatesse ruumidesse.

• Konstruktsioon ja viimitlus
• Hoone kõik väliseinad on kandvad ja laotud kergplokkidest. Sisehoovi poolsel küljel on teise korruse osas osaliselt kasutatud post-tala tugisüsteemi.
• Kuna hoone maht ei ole väga lai siis saab kõik vahelaed ja katuse laduda õõnespaneelidest mis toetuvad välisseintele.
• Väliseinad on viimistletud musta puhasvuuk tellisega, mõne akna ette on laotud tellistest grid, kust paistab valgus läbi.
• Uuel hoonel on puidust rohelised aknaraamid. Ka hoovi poolsele küljele jääv vitriin on puitraamidega.
• Akad on seest viimistletud läbipaistva peitsiga mis jätab nähtavale puidu naturaalse ilme.
• Energiatõhuse seisukohalt on otstarbekas kasutada topeltaknaid (vt. selgitust alt poolt),
mis võimaldab arhitektuurse detailine tuua välimise akna fassaadi pinnast 50mm ettepoole.

Tehnilised näitajad
Suletud brutopind: 911,7m2
Suletud netopind: 703,7m2
Kubatuur: 3191m3

Memorial of the Victims of Communism I

Year:2011

Type:Open Competition

Status:I-II Prize

Client:State of Estonia

Team:Koit Ojaliiv

Memorial of the Victims of Communism II

Year:2011

Type:Open Competition

Status:I-II Prize

Client:State of Estonia

Team:Joel Kopli, Armin Valter (AVAB, TEMPT)

Memorial is situated on the northern coastal limestone cliff in Estonia, near small town Paldiski. Paldiski was closed military town in soviet times where nuclear submarine base were situated.  Now this little town with its amazing surrounding landscapes is quite forgotten corner of Estonia. Memorial is trying to revitalize the place and bring the region to peoples conciousness.

Memorial is taking inspiration from strong metaphysical feeling in this landscape.  Architecture of Memorial contains symbolistic features, which is here to discover by the visitors. Large 20 m deep and 20 m diameter hole is cut into the limestone cliff. When inside, this surrounds the visitor like the Iron Curtain in soviet times. Spiral staircase leading from upper level to the bottom is like the element of uncertainity, which was common in soviet society. When passing through the staircase, visitor do not see the beginning or the end of the stair. This leads to journey without knowing the lenght nor the position on the path, just like the emotions were under the communist regime.

Like the history has shown, there is always a ray of light, hope for freedom. So has the Memorial an element for representing this emotion. When standing inside the Memorial, on the bottom of the large hole, cladded with bricks which is recycled from the old soviet time abandoned buildings, visitor could see the passage to the west and sea through it. 66m long passage goes through the limestone cliff, reaching to the sea at the end. Passage is pointed exactly to the west, in that way there is two days in the year when sun shines trough it minutes before setting to the sea. On spring and autumn solstice the sun lights up the memorial tablet on the opposite eastern wall. These are the rays of light, hope for freedom. Memorial plate on the eastern wall represents the communist occupation in Estonia, which came from the east. Sea from the west is synonym of freedom, free world which always was to the west from Estonia.

In the middle of the Memorial is the place for candles, placed freely on the ground it forms a moving, changing installation of light. Also on the walls are occasional bricks protruding from the wall, making little stands for candles. This together is like a little microcosmos, model of the metaphysical world in our minds, surrounded by the candlelights like sparks of vanished soles. Still there is always a ray of light, the way to freedom, we just have to find it.

 

Rohuneeme cemetery columbarium I

Year:2011

Type:Open Competition

Status:II Prize

Client:Viimsi Municipality

Team:Juhan Rohtla

Rohuneeme cemetery columbarium II

Year:2011

Type:Open competition

Status:Honorable mention

Client:Viimsi Municipality

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Kuressaare stadium tribune

Year:2011

Type:Open Competition

Scale:500 m²

Client:City of Kuressaare

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Chime installation

Year:2011

Type:Installation

Status:From 5 June – 22 October 2011

Client:Urban Installations Festival LIFT11

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Concerts are no longer organised in the Linnahall, which is waiting for better times, but in summer 2011, a sound installation consisting of 10,000 charity chimes was attached to the ceiling of the passageway under the building. The passageway is 50 metres long and 30 metres wide.

In this manner, the prematurely retired building offered a sound experience and help for the needy even though its interior is no longer available for public use. The chiming and glowing installation ‘Chime’ was also the imaginary starting point of the Culture Kilometre built for this summer.

Gösta Serlachius Museum

Year:2011

Type:International Competition

Scale:4000 m²

Client:Serlachius Museums

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

The Context
The museum is located in a naturally and historically profound setting, separated by water, it constitutes a delicate ensemble of buildings and the landscape. The museum’s identity is strongly connected with the physical environment. Therefore it is a delicate task to find a balance between preservation, intervention and addition. The extension of the museum should find and react to what is already there.
The Concept: LEHTI (a leaf)
The new building form grows out of the surrounding landscape, sloping up to reflect the manor building, thus forming the courtyard between the manor and the new building. The courtyard and the new buildings public area combine to create a three dimensional space – a heart of the museum, integrating the old manor and historical ensemble around the courtyard.
The new building is not to challenge the authority of the original manor, but with most public rooms looking onto the manor, and the facade reflecting it, it enforces the Gösta identity further. Nevertheless, the new building will be an iconic addition to the museum, a worthy companion with respect to the existing. The aim of the design is to preserve the historical and natural conditions such as the existing building group and landscape, and integrate them to the new lively heart.

Männiku temporary accomodation building

Year:2011

Type:Open Competition

Scale:1890 m²

Status:II Prize

Client:Arhitektuuribüroo PLUSS; Riigi Kinnisvara

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Despite of the fact that inhabitants live in the house only temporarily, the purpose of this project was to create cozy domestic atmosphere with simple resources. Architectural ambition was to offer functional and high-quality space for very different users. The appearance of a building is peaceful intrinsic to northern architecture with a goal to harmonize comfortable home and soft values. Instead of an ambition to dominate over surroundings, there is a desire to blend in into the environment.

Sinika apartment building

Year:2010

Type:Invited Competition

Scale:1100 m²

Status:II Prize

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Tegemist on arhitektuurselt eklektilise piirkonnaga, kus asuvad põhiliselt 4-5 korruselised kortermajad ja läheduses tööstushoonestus. Sinika tänaval asuvatele sajandi alguse elamutele (k.a. praegu krundil asuv hoone) on iseloomulik lihtne ja toekas kuju, millest tuleneb ka pakutava hoone mahuline lahendus. Hoone paigutus ja maht eraldab hoovi ja mänguväljaku tänavast. Keskkonnast lähtuvalt on hoone paigutatud tänavajoonele. Sissepääsu markeerib sisselõige hoone mahtu, mis moodustab sissepääsule ka vihma ja tuulevarju.

Hoone põhiplaan on üles ehitatud üheksale (3×3) 6-meetrise sammuga ruudule, millest keskmine ruut on trepikoda, mida ümbritsevad korterid. Kõik loomulikku valgust mittevajavad ja nö. märjad ruumid on paigutatud ümber trepikoja, mis tagab maja läbivate šahtide ratsionaalse paigutuse ja annab võimaluse korterite tubade arvu ja konfiguratsiooni lihtsalt muuta. 2- ja 4-toalistes korterites on võimalik teha kõik toad ja köök eraldi, mis sobib hästi üürikorteri iseloomuga, samas on võimalik ka avatud köögi ja elutoaga variant. Kõikidest korteritest on vaated kahte suunda, mis tagab kõikedele korteritele otsese päikesevalguse.

Jakobsoni house

Year:2010

Scale:150 m²

Status:Built

Client:Leola Kinnisvara

Team:Joel Kopli

Pärnu Ice Festival area temporary roof

Year:2010

Type:Open Competition

Client:Pärnu Ice Festival

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Stage and Info pavilion

Year:2010

Type:Open Competition

Scale:9m2 + 9m2

Client:Estonian Forest and Wood Industries Association

Team:Joel Kopli, Kristel Jakobson (HAKA disain)

Metsatemaatikast lähtuvalt on avalikku linnaruumi paigutatud lõbus kooslus metsas leiduvast elusloodusest. Siin leiavad oma koha vineerplaatidest laseriga väljalõigatud puude, loomade ja lindude graafilised kujutised. Tekib kooskõla metsa ning sealt saadud produkti – vineerplaadi vahel, mis saabki ideeliselt linna- ja looduskeskkonna siduvaks elemendiks.

Plaatidena on kasutatud kahes kihis teineteise külge liimitud 1.5m x 3m suuruseid vineertahvleid paksusega 21mm (kogupaksuseks 42mm). Vineertahvlid on omavahel otsakuti ühendatud puidust tüüblitega ning nurkadest metallnurgikutega. Infopunktil kasutatud vineertahvlitest väljalõigatud kujutised kasutatakse ära avatuma iseloomuga lava juures. Tekib nn. positiiv (lava) – negatiiv (infopunkt) efekt, kus väljalõikamise käigus ei lähe materjali kaotsi.

Infopunkti sisenetakse vineertahvlitest väljalõigatud loomade ja puude kujutistest – igaüks saab vastavalt oma keha suurusele valida selleks sobiliku variandi. Infopunkti tumma seina on peidetud ekraan (seina paksuseks 80mm). Katusel paiknevad valgustid, mis suunavad valgusvihu läbi laes paiknevate linnukujutiste. Pimedal ajal tekivad infopunkti vahetusse ümbrusesse atraktiivsed metsateemalised valgusvihud.

Lava on tõstetud maapinnast 150mm kõrgusele. Lava esimene külg on avatud. Tagumisele küljele on paigutatud puu kujutised, mis moodustavad lavale taustseina. Külgedel paiknevad keskmise kõrgusega loomad. Lavapealset tegevust ümbritsevad põdrad, jänesed, puud ja öökullid.

Kuressaare Regional Training Centre

Year:2010

Type:Open Competition

Client:Kuressaare Ametikool

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

Narva Joaoru

Year:2010

Type:International competition

Status:II-III prize

Client:3+1, Narva Linnavalitsus

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Markus Kaasik

Institute of physics, University of Tartu

Year:2010

Type:Open Competition

Scale:7300 m²

Status:I-III Prize

Client:Arhitektuuribüroo PLUSS; Univ. of Tartu

Team:Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Indrek Allmann

Planeeritud hoone juurdeehitus sulgeb olemasoleva L-kujulise hoone sisehooviga perimetraalseks majaks, millel on tugev logistiline seos erinevate hoonekorpuste vahel. Tekkivasse sisehoovi on kavandatud kõrghaljastusega rekreatiivala kus on võimalik hooajaliselt pidada väliloenguid. Olemasoleva ja uue hoone peasissepääsude vaheline ala on „traageldatud“ maastikuliselt siduvaks ribaväljakuks, mis loob selge tervikidentiteedi nii uuele kui vanale sissepääsule ning on ka heaks kohtumispaigaks hoone kasutajatele.
Eesmärk on projekteerida minimaalse võimaliku perimeetriga kompaktne hoone, milles on tagatud hea sisekliima ning maksimaalselt Füüsika Instituudi vajadustele vastav logistika. Hoone arhitektuurne lahendus arvestab ilmakaartest tulenevaid klimaatilisi mõjusid maksimaalselt. Hoone põhjakülg on väiksema sügavusega kindla rütmiga kabinettide osa, lõunaküljes on päikesevalgust ära kasutades planeeritud sügavam, vabama planeeringuga ruum. 12m kandeava vabastab plaani kandestruktuurist ja võimaldab osakondade ümberkorraldusi.Võimalus planeerida korruse pind vabalt, paindlikult vastavalt antud osakonna eripärale ja vajadustele suuremateks ja väiksemateks üksusteks, ruumide klastriteks. Lihtne vertikaalne logistika läbi vaheruumi (väikeste aatriumite) võimaldab osakondade rajamist läbi mitme korruse.
Hoone korpused on sisemiselt teineteisest selgelt eraldatud. Sissepääsu, söökla ning auditooriumite korpus (A korpus) ja praktikumide, kabinettide ning lihtsamate laborite korpus (B korpus) kõrgemas hoonetiivas. Mikroskoopiakeskus (C korpus) madalamas hoonetiivas. Kahe funktsionaalse üksuse vahel on atraktiivne vaheruum – aktiivne väli, mis seob kaks poolt ühtseks tervikuks ning organiseerib osakondade vahelist logistikat. Vaheruum laieneb kohati väikesteks aatriumiteks, mille heledaks viimistletud seinad peegeldavad loomulikku valgust maja keskele ning kust saavad lisavalgust siseruumid ja ühendusteed. Vaheruumide laiendused toimivad puhke- ja kogunemisruumidena.

Rovico office

Year:2008

Type:Interior

Scale:145 m²

Status:Built

Client:Rovico OÜ

Team:Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla

23.05.2019
I Prize in Rakvere

Our proposal “TÖÖ KODA” received I Prize in the open competition for Rakvere technology center organized by the City of Rakvere. This new center will be shared among several primary schools of Rakvere.

Our proposal “TÖÖ KODA” received I Prize in the open competition for Rakvere technology center organized by the City of Rakvere. This new center will be shared among several primary schools of Rakvere.

10.11.2018
Best wooden facade of the Year 2018

Cottage in Muraste received the “Best facade award” from the Wooden Building of the Year 2018 in Estonia! The price is given by Estonian Forest and Wood Industries Association and Union of Estonian Architects.

Cottage in Muraste received the “Best facade award” from the Wooden Building of the Year 2018 in Estonia! The price is given by Estonian Forest and Wood Industries Association and Union of Estonian Architects.

08.10.2018
Kultuuri Tegu 2018

We are positively surprized to receive the annual award “Kultuuri tegu” for the new building of the Estonian Academy of Arts! Thank You Eesti Kultuuri Koda!

We are positively surprized to receive the annual award “Kultuuri tegu” for the new building of the Estonian Academy of Arts! Thank You Eesti Kultuuri Koda!

21.01.2018
Honorary Prize in Haapsalu

KUU received honorary prize in open competition for Haapsalu Primary School!

KUU received honorary prize in open competition for Haapsalu Primary School!

19.12.2017
I Prize in Sillamäe

Our proposal “PAPPA” won the open competition for Rescue Service and Police department building in Sillamäe. The competition had three stages and was organized by Riigi Kinnisvara AS.

Our proposal “PAPPA” won the open competition for Rescue Service and Police department building in Sillamäe. The competition had three stages and was organized by Riigi Kinnisvara AS.

10.10.2017
II Prize in competition for Vana-Kalamaja street

Our proposal “Elutuba” (Living room) received II prize in open competition for the Vana-Kalamaja street. Vana-Kalamaja street can be described as the main street of Kalamaja district that links old town with the sea.

Our proposal “Elutuba” (Living room) received II prize in open competition for the Vana-Kalamaja street. Vana-Kalamaja street can be described as the main street of Kalamaja district that links old town with the sea.

19.09.2017
I Prize in Tartu

KUU have been selected as a winner of the invited competition for the accommodation building in Tartu!

KUU have been selected as a winner of the invited competition for the accommodation building in Tartu!

23.08.2017
III Prize in Kohtla-Järve

KUU received III prize in open competition for Kohtla-Järve Gymnasium!

KUU received III prize in open competition for Kohtla-Järve Gymnasium!

19.04.2017
I Prize in competition for Tallinn Film Wonderland

KUU received I prize in invited competition for Tallinn Film Wonderland! The purpose of Tallinn Film Wonderland is to build a modern film industry hub on the territory of historical cotton factory. The Hub would be a home for the biggest studio complex in the Baltic Sea area as well as different local audio visual service companies.

KUU received I prize in invited competition for Tallinn Film Wonderland! The purpose of Tallinn Film Wonderland is to build a modern film industry hub on the territory of historical cotton factory. The Hub would be a home for the biggest studio complex in the Baltic Sea area as well as different local audio visual service companies.

10.03.2017
Young Architect Award 2017

KUU has been nominated for the Young Architect award 2017. The Young Architect of the Year award is an annual award established by the Union of Estonian Architects and funded with some support from co-operation partners Heldur Meerits and Go Travel Travel Agency

KUU has been nominated for the Young Architect award 2017. The Young Architect of the Year award is an annual award established by the Union of Estonian Architects and funded with some support from co-operation partners Heldur Meerits and Go Travel Travel Agency

11.11.2016
II Prize in Tartu

In collaboration with Kino OÜ we received II prize in open competition for Tartu Observatory square and Pirogov`s stairs. The competition was organized by the City of Tartu.

In collaboration with Kino OÜ we received II prize in open competition for Tartu Observatory square and Pirogov`s stairs. The competition was organized by the City of Tartu.

16.08.2016
Honorary prize in competition for the memorial of the victims of communism

This time KUU received honorary prize in competition for the memorial of the victims of communism in Tallinn, Maarjamäe. The open competition was organized in collaboration with the Estonian Ministry of Justice, victims of repressions organizations, the City of Tallinn and the Estonian Association of Architects.

This time KUU received honorary prize in competition for the memorial of the victims of communism in Tallinn, Maarjamäe. The open competition was organized in collaboration with the Estonian Ministry of Justice, victims of repressions organizations, the City of Tallinn and the Estonian Association of Architects.

22.06.2016
II Prize in Kuremäe

KUU received II prize in open competition for the public space of Kuremäe village. The architectural design competition was organized by the Estonian Association of Architects and the municipality of Illuka.

KUU received II prize in open competition for the public space of Kuremäe village. The architectural design competition was organized by the Estonian Association of Architects and the municipality of Illuka.

19.05.2016
II Prize in Rapla

KUU received II prize in open competition for Rapla State Gymnasium extension.

KUU received II prize in open competition for Rapla State Gymnasium extension.

16.05.2016
III Prize in competition for The Tallinn new main street

Together with Tõnis Savi and Raul Kalvo KUU received third prize in one of the biggest public space competition in Tallinn. The main street idea competition is the first stage of the project to develop a mobility area between the Old City Harbour and the city centre, with the aim of creating a people-centred and modern urban environment in the heart of Tallinn by unifying the fragmented centre of Tallinn into an integral whole.

Together with Tõnis Savi and Raul Kalvo KUU received third prize in one of the biggest public space competition in Tallinn. The main street idea competition is the first stage of the project to develop a mobility area between the Old City Harbour and the city centre, with the aim of creating a people-centred and modern urban environment in the heart of Tallinn by unifying the fragmented centre of Tallinn into an integral whole.

02.11.2015
Honorary Prize in European IT Agency headquarters competition

KUU received honorary prize in competition for European IT Agency headquarters in Tallinn.

KUU received honorary prize in competition for European IT Agency headquarters in Tallinn.

21.10.2015
III Prize in Suure-Jaani

KUU received III prize from open competition for heathcare and wellness center in Suure-Jaani!

KUU received III prize from open competition for heathcare and wellness center in Suure-Jaani!

15.12.2014
Tutoring at Estonian Academy of Arts

KUU (with Edina Dufala-Pärn) were tutoring second year architecture and interior architecture students at EAA. The students worked in pairs to study the plot, the future occupants profile and develop a concept for a private house. The process lasted four months. Best works will be displayed this spring at the annual architecture department projects show Lõppmäng.

KUU (with Edina Dufala-Pärn) were tutoring second year architecture and interior architecture students at EAA. The students worked in pairs to study the plot, the future occupants profile and develop a concept for a private house. The process lasted four months. Best works will be displayed this spring at the annual architecture department projects show Lõppmäng.

26.08.2014
I Prize in competition for Estonian Academy of Arts

KUU (including Eik Hermann) have been awarded first prize in the competition for Estonian Academy of Arts’ new building in Kalamaja! As alumni it certainly is something to be proud of.

KUU (including Eik Hermann) have been awarded first prize in the competition for Estonian Academy of Arts’ new building in Kalamaja! As alumni it certainly is something to be proud of.

20.06.2014
III Prize in competition for Arvo Pärt Centre

Joel teamed up with Kavakava architects to take part in competition for Arvo Pärt Centre in Laulasmaa. The result – III prize!

Joel teamed up with Kavakava architects to take part in competition for Arvo Pärt Centre in Laulasmaa. The result – III prize!

21.05.2014
Honorary Prize in Jaan Poska sculptural competition

KUU with Eik Hermann and Kristiina Tuubel (TAIKONAUT) participated in competition for Jaan Poska sculpture at Kadrioru Park. We are glad to announce that we received honorary prize!

KUU with Eik Hermann and Kristiina Tuubel (TAIKONAUT) participated in competition for Jaan Poska sculpture at Kadrioru Park. We are glad to announce that we received honorary prize!

21.03.2014
Honorary Prize in Tallinn Harbour area

KUU received honorary prize from northern part of Tallinn Old City Harbour area urban planning open / invited competition.

KUU received honorary prize from northern part of Tallinn Old City Harbour area urban planning open / invited competition.

14.02.2014
I Prize in Mardi street Tallinn

KUU in collaboration with Project O2 won the competition for a new apartment building in Mardi Street, Tallinn. The 3860 m2 building is due to completion in 2016

KUU in collaboration with Project O2 won the competition for a new apartment building in Mardi Street, Tallinn. The 3860 m2 building is due to completion in 2016

20.12.2013
Installation “Nobjekt” @ Vaal gallery

From 05.12 – 07.01 installation “Nobjekt” at Vaal gallery (Tartu road 80d, Tallinn). Installation has been curated by and made in cooperation with Maarit Murka. Sound installation by Vytis Purona.

From 05.12 – 07.01 installation “Nobjekt” at Vaal gallery (Tartu road 80d, Tallinn). Installation has been curated by and made in cooperation with Maarit Murka. Sound installation by Vytis Purona.

17.10.2013
Kiviõli Adventure Centre

Kiviõli Adventure Centre administration building has been built and opened!

Kiviõli Adventure Centre administration building has been built and opened!

03.10.2013
I Prize in Karepa

Our proposal “Ulualune” received a 1st prize in the competition for the private house and harbour building in Karepa. What an honour!

Our proposal “Ulualune” received a 1st prize in the competition for the private house and harbour building in Karepa. What an honour!

10.09.2013
Honorable mention in Tallinn Old Town

KUU received honorable mention from Estonian State Puppet Theatre extension competition

KUU received honorable mention from Estonian State Puppet Theatre extension competition

06.09.2013
Tallinn Architecture Biennale

KUU architects with Kavakava and Eik Hermann have been invited to participate in a TAB Curators’ Exhibition at Sprat-Tin Hall of the Ministry of Foreign Affairs. Together with 12 other inspiring studios we will present a new interpretation for a Soviet-era building or urban space in Tallinn. The exhibition will be open until the end of September 2013

KUU architects with Kavakava and Eik Hermann have been invited to participate in a TAB Curators’ Exhibition at Sprat-Tin Hall of the Ministry of Foreign Affairs. Together with 12 other inspiring studios we will present a new interpretation for a Soviet-era building or urban space in Tallinn. The exhibition will be open until the end of September 2013

21.06.2013
I Prize in Metsakalmistu cenotaph competition

KUU win the competition for a Cenotaph in Metsakalmistu, Tallinn. The cenotaph is for passed heads of state of Estonia whose burial location is unknown.

KUU win the competition for a Cenotaph in Metsakalmistu, Tallinn. The cenotaph is for passed heads of state of Estonia whose burial location is unknown.

02.04.2013
IV Prize in Tartu

We are proud to announce that we received a fourth prize (actually third because no first prize was given) together with Arhitektuuribüroo Dimensioon and Innopolis Insenerid in the open competition for a new Department Store in Tartu.

We are proud to announce that we received a fourth prize (actually third because no first prize was given) together with Arhitektuuribüroo Dimensioon and Innopolis Insenerid in the open competition for a new Department Store in Tartu.

28.03.2013
Finnlog stand at Ecobuild 2013

KUU had an opportunity to design a stand for laminated loghouse producer FINNLOG at Ecobuild 2013 (from 5th to 7th March 2013, London). Ecobuild is the world’s biggest event for sustainable design, construction and the built environment.

KUU had an opportunity to design a stand for laminated loghouse producer FINNLOG at Ecobuild 2013 (from 5th to 7th March 2013, London). Ecobuild is the world’s biggest event for sustainable design, construction and the built environment.

08.11.2012
Estonian Timber Awards 2012

Floriade 2012 Estonian pavilion KODA received special mention in Estonian Timber Awards 2012

Floriade 2012 Estonian pavilion KODA received special mention in Estonian Timber Awards 2012

11.10.2012
II Prize in Klooga

We are glad to announce that we received a second prize in competition for Klooga concentration camp outdoor exposition

We are glad to announce that we received a second prize in competition for Klooga concentration camp outdoor exposition

01.10.2012
Nomination for Estonian Cultural Endowment Prize

Good news again – KODA has been nominated for Estonian Cultural Endowment Prize in architecture category

Good news again – KODA has been nominated for Estonian Cultural Endowment Prize in architecture category

Nomination for the Mies van der Rohe Award 2013

Our project KODA has been nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013

Our project KODA has been nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013

01.07.2012
This is the beginning of our new website…

…and also the last post You can see scrolling the page all the way down. Thank You for your visit!

…and also the last post You can see scrolling the page all the way down. Thank You for your visit!

13.12.2014
KUU @ Müürileht

An interview about practical issues of being a young architecture practice for Müürileht Nov`14 issue

An interview about practical issues of being a young architecture practice for Müürileht Nov`14 issue

19.09.2014
Kunstiministeerium @ Klassikaraadio

A conversation on the topic of the new Arts Academy building

A conversation on the topic of the new Arts Academy building

16.01.2014
Nobjekt installation @ MAJA

Nobjekt installation has been reviewed by Lill Sarv in MAJA 1-2014 issue

Nobjekt installation has been reviewed by Lill Sarv in MAJA 1-2014 issue

19.12.2012
Koda @ Diivan

Diivan Magazine asked us to talk about Koda and living in wood generally. Go find the interview “Puidu sees elamise võlu” from December 2012 issue!

Diivan Magazine asked us to talk about Koda and living in wood generally. Go find the interview “Puidu sees elamise võlu” from December 2012 issue!

02.10.2012
Koda @ Domus

“KUU Architects: Estonian Pavilion – A wooden pavilion reinterprets the oldest Estonian construction archetype, the koda: its modular attributes allow for multiple functions and spatial configurations”

“KUU Architects: Estonian Pavilion – A wooden pavilion reinterprets the oldest Estonian construction archetype, the koda: its modular attributes allow for multiple functions and spatial configurations”

01.10.2012
KUU arhitektid @ Facebook

Join us in Facebook to find latest news, events and project updates!

Join us in Facebook to find latest news, events and project updates!

14.09.2012
Koda @ Blog del Diseño

“Koda, un pabellón que representa el origen de la construcción de madera en Estonia”

“Koda, un pabellón que representa el origen de la construcción de madera en Estonia”

11.08.2012
Koda @ FRAMEweb

“Koda Estonia Pavilion by KUU Architects – Historic Architecture, Modern Interpretation”

“Koda Estonia Pavilion by KUU Architects – Historic Architecture, Modern Interpretation”

21.07.2012
Memorial of the victims of Communism under public discussion

Both our winning proposals for Memorial of the victims of Communism are under public discussion. Exhibition with proposed ideas are touring around Estonia during next year. You can leave your comment online or into exhibition guestbook

Both our winning proposals for Memorial of the victims of Communism are under public discussion. Exhibition with proposed ideas are touring around Estonia during next year. You can leave your comment online or into exhibition guestbook

18.07.2012
Memorial of the Victims of Communism @ Archdaily

“Situated on northern coastal limestone cliff near town Paldiski, which was a closed military nuclear submarine base in soviet times, their design attempts to revitalize the place and bring more awareness to people of the region”

“Situated on northern coastal limestone cliff near town Paldiski, which was a closed military nuclear submarine base in soviet times, their design attempts to revitalize the place and bring more awareness to people of the region”

16.07.2012
Floriade pavilion at ERAMU & korter cover

We are flattered that our pavilion in Floriade 2012 has landed at ”ERAMU & korter” summer issue cover page. Inside one can find very well written review by architecture critic Jarmo Kauge.

We are flattered that our pavilion in Floriade 2012 has landed at ”ERAMU & korter” summer issue cover page. Inside one can find very well written review by architecture critic Jarmo Kauge.

KUU OÜ

Address:Kopli 25, Tallinn 10412, Estonia

Phone:+3725113300

E-mail:info@kuu.ee

Account nr.:221052072331

IBAN:EE022200221052072331

MTR nr.:EEP002097 (10.03.2011)

Reg. nr.:12070262

KUU

…is an architecture office established in 2011 by Joel Kopli, Koit Ojaliiv and Juhan Rohtla. Since then we have had a chance to deal with very versatile tasks ranging from building and exhibition design to academic work.

Our approach to each brief is to arrive to a spatial concept by care and sensitivity to contexts. For that we often collaborate with inspiring people from different fields and backgrounds.

We are always looking for talented and dedicated people to join our team. If you are interested in applying for a job, please send a CV and portfolio to info@kuu.ee

Johannes Madis Aasmäe
Architect

E-mail:johannes@kuu.ee

Liis Juuse
Architect

E-mail:liis@kuu.ee

Joel Kopli
Architect / Partner

E-mail:joel@kuu.ee

Phone:+3725113300

Koit Ojaliiv
Architect / Partner

E-mail:koit@kuu.ee

Phone:+37256626243

Kristjan Reidi
Architect

E-mail:kristjan@kuu.ee

Juhan Rohtla
Architect / Partner

E-mail:juhan@kuu.ee

Phone:+37255633485

Väljavõte Juhani kirjeldusest