Ala läbiv struktuur on ühtaegu kulgev rada, siduv vöö, defineeriv piir. Võimalik on nii aeglane kasutus kui kiire liikumine otseteede kaudu. Maastikule paigutatavad infrastruktuuri elemendid ja vajalikud trassid on seotud rajaga. Nii säilib maastik maksimaalselt. Vöö ühendab rannaala erinevate funktsioonidega alasid sh. rannaprommenaadi linna kergliiklusteedega (Linnuse ja Raja tn., Kalda tn.).Rada koos sellele lisatud programmiliste elementidega toimib lokaalsete aktiivsuste genereerijana, sündmused saavad laieneda ja hõivata radade vahelist ala maa ja vee peal. Piiritleb ala funktsionaalseteks tsoonideks defineerides olemasolevad omapärad.Rajatav struktuur annab alale äratuntava märgilise kuvandi, mis haakub bastionite temaatikaga.