Aleksandri ja Soola tänavate poolne külg on vaiksem ning ääristatud eluhoonetega. Sellest tulenevalt on loogiline jätkata väljakujunenud linnastruktuuri ning lisada ka uue hoone elufunktsioon Aleksandri tänava poolsesse külge.
Riia ja Turu tänavate ristmik on linlikum ning orientatsiooniga põhja suunas. Siia on sobilik paigutada büroofunktsioon. Kuna Keskus on lahendatud ühtse kvartalina ning jääb igast küljest võrdväärselt vaadeldav, siis on fassaade käsitletud kõikidel külgedel sarnases võtmes.Oluliseks arhitektuurseks ideeks on avaliku ruumi rikastamine. Keskuse igas nurgas on sissepääsud, mis võimaldavad hoonet diagonaalselt läbida. 0 ja 1 korruse vaheline liikumine on lahendatud liikuvate kaldteedega, mis võimaldavad mugavat liiklemist ka lastevankrite ning ratastoolitega. 1. korruse tasapinnas on diagonaalide ristumiskohta loodud poolavalik sündmuste ruum, kus saab korraldada moedemonstratsioone, kontserte jmt.  Olulisema hoonet läbiva diagonaali otstesse Küüni ja Soola tänava pool on loodud sissepääsude esised kaetud hajumisalad-väljakud mida võib lisaks rekreatsiooni alana kasutada nt. hooaja turgude või linnainstallatsioonide paigutamiseks. Hoone funktsionaalne skeem on üles ehitatud „kihiliselt“ võimaldades lihtsat ja arusaadavat logistikat ning funktsioonide paiknemist hoonemahus. Nii vanalinna kui Emajõe poolt piirneb territoorium olemasoleva suuremahulise kvartariaalse uushoonestusega - printsiip mida on loogiline ka võistlusalal jätkata.Kuna kavandatav hoone asub erinevate liikumisteede sõlmpunktis siis on oluline tagada inimeste ligi- ja läbipääs kõikidest nurkadest. Diagonaalsed läbikäigud sarnanevad logistiliselt kõrval olevate parkidega. Neist olulisem on diagonaalne liikumine, mis ühendab  omavahel Soola ja Küüni tänavad. 
Juurdeehituse võimalused.Hoone fassaad astub igal korrusel astmeliselt väljapoole nii, et kõige ülemine korrus ühtib hoonestusala joonega. Astmete serva alla on paigutatud süvistatud valgustid, mis valgustavad väljast hoone fassaade. Kinnistele fassaadidele saab kinnitada reklaame või logosid. Riia, Turu ja Aleksandri tänavate osas astub esimene korrus tagasi tekitades kaetud tänavaruumi maapinnaga seotud äripindade ette